Kariéra

Erste Asset Management GmbH (Erste AM) koordinuje a odpovídá za veškeré činnosti spojené s řízením aktiv v rámci Erste Group.

                    

S více než 300 zaměstnanci, kteří spravují okolo 58,7 miliard eur v jedenácti teritoriích v Evropě, je Erste Asset Management spolehlivou organizací charakterizovanou efektivitou a dynamikou. Její plochá hierarchie dává zaměstnancům značné možnosti jednat z vlastní iniciativy a velký prostor k růstu.

 

Díky svým kancelářím v osmi zemích Střední a Východní Evropy a distribuci produktů v deseti evropských zemích je Erste Asset Management ideální platformou pro přeshraniční obchodní činnost. Toto mezinárodní zaměření se odráží ve struktuře zaměstnanců: ve společnosti pracují lidé z 18 různých zemí.

 

Erste Asset Management pěstuje kulturu osobní a přímé komunikace, kde hraje významou roli zpětná vazba. Posudky jsou více než jen formalitou a poskytují cenné informace, které představují základ pro rychle dosažitelný úspěch a dlouhodobé plánování kariéry. Zaměstnanci se neustále profesionálně rozvíjejí v rámci externích a interních školicích programů, které organizuje Erste Asset Management.