Historie

2015

V rámci dlouhodobé strategie investiční skupiny Erste Asset Management, jejímž cílem bylo posílení kapitálové vybavenosti, zvýšení finanční stability a rozšiřování nabídky produktů koncovým klientům, došlo v rámci přeshraniční fúze v roce 2015 ke sloučení Investiční společnosti České spořitelny, a.s., se společností Erste Asset Management GmbH, jejímž důsledkem Investiční společnost České spořitelny, a.s., zanikla a její služby jsou v České republice nadále nabízeny prostřednictvím odštěpného závodu Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika.

 

2014

Na začátku roku 2014 chorvatská dceřiná společnost Erste Asset Management, ERSTE INVEST doo, změnila svůj název na Erste Asset Management d.o.o. Tento krok se uskutečnil společně se vstupem Chorvatska do Evropské unie. Změna jmen společnosti rovněž zdůrazňuje další integraci Chorvatska do holdingu Erste Asset Management.
Společnost ESPA-Financial Advisors GmbH byla založena v roce 2003 jako dceřiná společnost ERSTE-SPARINVEST, aby sloužil klientům v oblasti správy aktiv Erste Bank. V roce 2014 byla služba správa aktiv pro klienty plně integrován do společnosti Erste Asset Management GmbH a ESPA-Financial Advisors GmbH ukončil svou činnost.

 

2013

Rakousko

Rakousko poprvé slaví Světový den fondů (Weltfondstag). Erste Asset Management hraje aktivní roli tím, že nabízejí bonus pro jeho fondy.

 

Chorvatsko:

V roce 2013, Erste Asset Management Chorvatsko zvýšila svůj podíl na trhu o více než 5% a tím dosáhla 20% podíl na tuzemském trhu.

 

Maďarsko:

V prosinci 2013 Erste Asset Management Maďarsko se dostalo na druhé místo v maďarském trhu investičních fondů (podíl na trhu veřejných fondů).

 

Rumunsko:

V září 2013 se fond ERSTE Bond Flexible RON (bývalý BCR Obligatiuni), jeden ze stěžejních prostředků Erste Asset Management skupiny dosáhl 1 miliardy eur čistých aktiv.

V roce 2013, investiční fondy spravované Erste Asset Management Rumunsku byly přejmenované v souladu s evropskými normami (EFC kategorií norem stanovených Evropským fondem a asociace Asset Management). Nová jména fondů nyní uvádějí  specifické třídy aktiv, zeměpisné rozložení a měny investice.

Erste Asset Management Rumunsko uzavřelo dlouhodobé partnerství s rumunskou tenisovou federací. V důsledku toho, Erste Asset Management Rumunsko začalo rozdávat podíly ve spravovaných fondech, jako ocenění tenisovým hráčům hrajícím na národních i mezinárodních soutěžích pořádaných rumunskou tenisovou federace.

Finanční vzdělávání:  Ve spolupráci s Publica nakladatelství Erste Asset Management Rumunsko zahájilo prodej pěti nových knih v "Malé knihy, vysoké výnosy" Collection. Erste Asset Management rovněž uzavřelo partnerství s burzami v Bukurešti  a Akademií ekonomických studií, která poskytuje studentům možnost zapojit se do stáží a seminářů organizovaných Erste Asset Management na fakultě financí, pojišťovnictví a bankovnictví.

 

Srbsko:

Vzhledem k malé velikosti srbského trhu fondů, Erste Asset Management zastaví všechny aktivity v Srbsku.

 

Slovensko:

V dubnu 2013 EAM Slovensko vytvořilo nový spořicí produkt s názvem "Šikovné investičné sporenie" ve spolupráci se Slovenskou spořitelnou. V prosinci 2013 16 000 klientů koupilo tento produkt.

V srpnu vznikla další novinka ve spolupráci se Slovenskou spořitelnou: "Combi vklad Premium" (kombinace vyváženého fondu "SPORO Aktivní portfolia" a 1 ročního termínovaného vkladu společnosti Slovenská spořitelna). Díky tomuto výrobku se čisté tržby z "SPORO Aktivní portfolio" stouply na 24 milionů eur v prosinci 2013.

 

2012

Společnost ERSTE SPARINVEST, Germany GmbH byla přejmenována na Erste Asset Management, Germany GmbH.

Změna mezinárodního názvu maďarské pobočky z Erste Fund Management Ltd na Erste Asset Management Limited.

Vyloučení “nezákonných zbraní” v kontextu zásad OSN podtrhuje naši odpovědnou investiční politiku.

Po místní implementaci evropských norem, pokud jde o fondy peněžního trhu,se  Erste Asset Management rozhodl sloučit dva fondy, BCR měnové a BCR Obligatorní. Oba fondy byly z 80% podobné, takže BCR Obligaţorní získal BCR měnové, aby se stal jedním z největších dluhopisových fondů v Erste Group.

Finanční vzdělávání: Ve spolupráci s Publica Publishing House, Erste Asset Management zahájila projekt finančního vzdělávání zaměřené na vydávání investičního seriálu s názvem "Malé knihy, Vysoké výnosy". První titul sbírky zahájil prodej: Malá kniha o behaviorálním investování, James Montier.

 

2011

Sortiment investičních fondů je obohacen o další segment: ESPA VINIS Bond Euro-Corporate je prvním udržitelným firemním dluhopisovým fondem při rakouské investiční společnosti.

Změna v investičním procesu na Global Tactical Asset Allocation – Globální taktické rozložení aktiv (GTTA), s integrovaným Tactical Asset Allocation – Taktickým rozložením aktiv (TAA), cenných papírů a dluhopisů.

 

2010

S fondem ESPA VINIS MICROFINANCE jsou rakouští investoři schopni poprvé půjčovat privátnímu sektoru v rozvojových zemích a dosahovat nepřímé podpory výnosů.

 

2009

Investiční společnost České spořitelny (ISČS) se stává dceřinou společností Erste Asset Management.

Zavedením “BASKET” (KOŠŮ) představuje ERSTE-SPARINVEST rodinu nových produktů pro časově fixované fondy.

 

Změna v investičním procesu přes derivátová podkladová aktiva – Alpha Funds Transfer Tactical Asset Allocation (TAA)

 

2008

Založení Erste Asset Management GmbH. Veškeré činnosti týkající se řízení aktiv v rámci Erste Group jsou řízeny a koordinovány přes tuto společnost. Drží 81,48% podíl v ERSTE-SPARINVEST.

V Rumunsku byla vytvořena společnost SAI Erste Asset Management SA. Převzala řízení všech investičních fondů a jednotlivých portfolií společnosti SAI BCR Asset Management SA, bývalé pobočky banky Banca Comerciala Romana (BCR).

 

 

2007

Zřízení společnosti ERSTE-SPARINVEST Germany GmbH se sídlem ve Vaterstettenu blízko Mnichova. Pobočka EAM sídlící v Německu se úspěšně profilovala jako butikový poskytovatel fondů ESPA.

Zřízení SPORO fondu maximalizovaných výnosů na Slovensku. Na základě tohoto fondu byl také zřízen SPORO Plan – speciální fond používaný pro spořící programy.

 

2006

ERSTE-SPARINVEST a World Wide Fund For Nature (WWF) vytvářejí dlouhodobé partnerství. Environmentální akciový fond “Stock Umwelt” nyní nese název WWF (ESPA WWF STOCK UMWELT). ERSTE-SPARINVEST se zříká části fondových poplatků a poskytuje prostředky na záchranné projekty.

 

2005

ERSTE-INVEST zahajuje správu fondu veteránů. Se svými 500 000 akcionáři hraje jedinečnou roli na chorvatském trhu, která daleko přesahuje ekonomický rozměr.

Se založením fondu ESPA CASH EMERGING-MARKETS (dnes ESPA SHORT TERM EMERGING-MARKETS) byl uveden v činnost první peněžní fond v Rakousku pro nové trhy.

 

2004

V Maďarsku je uveden v činnost fond Erste Real Estate Fund, který se stal vlajkovou lodí Erste Asset Management.

V Rumunsku je zřízen fond BCR DINAMIC Fund – úplně první rumunský investiční fond.

 

2003

Založení fondu ESPA VINIS STOCK GLOBAL, ERSTE-SPARINVETS's zaměřeného na společenské investice.

 

2002

Jsou vytvořeny první mandáty (speciální fondy) pro německé institucionální klienty. Zpočátku bylo Německo řízeno přes Vídeň.

Změna v investičním procesu Tactical Asset Allocation (TAA) – změna z kvalitativního na kvantitativní.

ERSTE-SPARINVEST vede s investičním přístupem “absolutní návratnosti”; nově řídí smíšené fondy.

 

2001

Zavedení kontroly záruk v roce 2001 podporuje šíření fondů fondů.

V září 2001 byla zřízena společnost Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol. a.s, společnost pro řízení aktiv při Slovenskej sporiteľne. Prvním vytvořeným fondem byl fond SPORO Plus, který se vyvinul v jeden z největších peněžních fondů na Slovensku.

Založením fondu ESPA STOCK UMWELT (nyní ESPA WWF STOCK UMWELT) ERSTE-SPARINVEST se stává průkopníkem v odpovědných investicích.

 

1999

ERSTE-SPARINVEST přínáší první rakouský vysokovýnosový dluhopisový fond (dnes nese název ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD).

 

1998

V Chorvatsku je založena investiční společnost ERSTE-INVEST d.o.o, současná pobočka EAM.

 

1997

Další první: The Danubia Rent (dnes s názvem ESPA BOND DANUBIA) je prvním východoevropským kandidátem na spojení penzijních fondů v Rakousku.

 

1996

Část Sparinvest Austria se slučuje s investiční společností First, EKA. V té době byla společnost přejmenována na ERSTE-SPARINVEST KAG. Druhá část Sparinvest Austria byla reorganizována na kapitálově-investiční společnost.

 

1994

Fúze společnosti Sparinvest s KAG of Bank Austria na Sparinvest Austria.

 

1993

Založení společnosti Giro Asset Management, předchůdce společnosti Erste Asset Management v Maďarsku.

 

1991

Založení Investiční společnosti České spořitelny (ISČS), od roku 2009 člen Erste Asset Management.

 

1990

Po pádu železné opony se fond Danubia-Invest (dnes nese název ESPA STOCK EUROPE-EMERGING) stal prvním východoevropským akciovým fondem.

 

1988

Založení RINGTURM KAG, dceřinná společnost Erste Asset Management od roku 2009.

Poprvé v Rakousku je zřízena spořitelna Sparkassen-Mündelrent (dnes ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT), fond pro prvotřídní investování.

 

1986

Je zřízen první rakouský akciový fond. S fondem Vienna-Invest (dnes ESPA STOCK VIENNA) profituje Sparinvest z bezprecedentní zlaté horečky na vídeňské burze.

 

1982

"Reserva" (dnes ESPA BOND EURO-RESERVA), prvních fondů pro zvláštní odměny (odchodné) a penzijní zaopatření.

 

1979

Spořitelní fond ("Sparfonds", dnes ESPA CASH EURO-PLUS) se připojuje k prvním rakouským peněžním fondům a vytvářejí úspěšný spořitelní investiční fond Sparinvest-Fonds.

 

1969

Combirent (dnes ESPA BOND COMBIRENT), první rakouský schillingový dluhopisový fond, je uveden v činnost. Při Intertrendu (dnes ESPA BOND INTERNATIONAL) jsou v Rakousku zřízeny první mezinárodní penzijní fondy.

Vládní a podnikové dluhopisy nabízejí veliký potenciál a Sparinvest vstupuje do oblasti dluhopisových fondů.

 

1965

Rok založení společnosti Sparinvest KAG. Právní základ pro zřízení investičních společností a investičních fondů představuje zákon o investičních fondech (InvFG) z roku 1963.