imageManagement

Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika

 

Martin Řezáč

Vedoucí pobočky v České republice

Martin Řezáč je vedoucí pobočky v ČR a na kapitálových trzích pracuje již více než 16 let. Jako vedoucí pobočky odpovídá za strategii společnosti, personální politiku, produktový vývoj, marketing, distribuci, finance a provoz společnosti, včetně outsourcingu, řízení rizik, kapitálového vybavení, regulatorního i statutárního reportingu, back-office a IT systémů.

Štěpán Mikolášek

Zástupce vedoucího pobočky v České republice:

Štěpán Mikolášek je zástupcem vedoucího pobočky v ČR a na kapitálovém trhu pracuje již více než 15 let. Odpovídá za investiční proces a kontakty s bankou jako správcem řízených portfolií privátních a institucionálních zákazníků. Od roku 2004 je aktivním držitelem certifikátu CFA.

 

Erste Asset Management Holding

 

Heinz Bednar

Předseda představenstva

Heinz Bednar je generálním ředitelem Erste Asset Management a má na starosti řízení aktiv pro Erste Group již více než deset let. V současné době odpovídá za investice, finance, analýzy fondů, komunikaci a veřejné vztahy, lidské zdroje, personální, legislativní a další činnosti ve Střední a Východní Evropě. Od roku 2007 je také předsedou Asociace rakouských investičních společností (VÖIG).

 

Winfried Buchbauer

Člen představenstva

Winfried Buchbauer je zodpovědný za back office a risk management v Erste Asset Management. 

Christian Schön

Člen představenstva

Christian Schön, který je členem představenstva EAM od roku 2009, je zodpovědný za institucionální bankovnictví v Rakousku, ve Východní Evropě a na mezinárodních trzích. Odpovídá též za oblast informačních technologií.