imageFiremní řízení

Erste Asset Management je mezinárodní společnost zabývající se správou majetku a aktiv se silným postavením ve střední a východní Evropě.  Za společností Erste Asset Management stojí finanční síla skupiny Erste Bank.

  • Našim zákazníkům nabízíme velkou šíři podílových fondů a řešení pro správu majetku.  Na svěřené peníze našich zákazníků aplikujeme ty nejvyšší normy kvality.   To platí také pro všechny oblasti podnikání, pro něž poskytuje společnost Erste Asset Management řízení rizik
  • Společnost Erste Asset Management klade zvláštní důraz na společenskou odpovědnot svých produktů a služeb.  Jako společnost jsme se zavázali  k odpovědnému a ekologickému chování. 
  • Erste  Asset  Management  si váží svých zaměstnanců. Jako atraktivní zaměstnavatel,  přitahuje odborníky a talentované zaměstnance ze všech oblastí podnikání.