imageInvestiční proces

Erste Asset Management spravuje aktiva v hodnotě 58,7 miliard eur, která jsou investována celkem do 400 fondů (stav k 30.06.2017).

V rámci investičního oddělení EAM je zaměstnáno kolem 100 zaměstnanců, z nichž je téměř třetina pracuje v správě fondů. Pro zajištění optimálních investic manažeři fondů EAM úzce spolupracují s naším analytickým oddělením.

 

Všechny investiční postupy vycházejí z následujících zásad:

Týmový přístup

Úzká a kontinuální spolupráce v rámci týmů specialistů a mezi investičními odděleními představuje významnou konkurenční výhodu.

Flexibilita

Úzká spolupráce  mezi týmy a managementem investičního oddělení (Chief Investment Officer) umožňují rychlou reakci na události na trzích.

Důslednost

EAM stojí za investiční strategii, ale zároveň dále pracuje na jejím dalším vývoji.

Prokazatelnost

Rozhodnutí manažerů fondů musejí být prokazatelná. Jen tak je možné zajistit nepřetržitou kvalitu a zlepšování.

 

Různé druhy aktiv, jako například akcie, dluhopisy, komodity atd., vyžadují různé způsoby a modely výběru cenných papírů. Hlavní přístupy v Erste Asset Management jsou následující:

Investiční proces

Popis

Příklad použití

Odspoda nahoru - kvalitativní

 

Základem je výběr jednotlivých cenných papírů. 

Východoevropské akcie

Odshora dolů

 

Ekonomická analýza ovlivňuje složení portfolia na úrovni země nebo odvětví.

Smíšené fondy

Fundamentální-kvantitivní

 

Jsou analyzovány různé druhy aktiv za účelem vytvoření portfolia, na základě fundamentálních dat v historické souvislosti.

Globální akciové fondy, kde je v popředí význam země nebo význam odvětví

Technical Models

 

Tyto modely slouží k určení krátkodobých, střednědobých nebo dlouhodobých trendů. Výstup z těchto modelů vede k nákupním a prodejním signálům.

Používá se ve všech kategoriích aktiv

 

Best execution

 

Best execution znamená “nejlepší možnou realizaci” a vztahuje se ke kvalitativním standardům, které platí pro Erste Asset Management v investičním procesu.

Máme svůj vlastní Trading Desk (Investiční Oddělení). Kromě toho jsou transakce prováděny přímo našimi manažery fondů EAM. Transakce mohou provádět pouze obchodníci, kteří byli vybráni společností Erste Asset Management a schváleni skupinou Erste.

Erste Asset Management vychází z požadavků “best execution”, jak je specifikováno ve směrnici EU o trzích s finančními nástroji (MiFID).