imageSpolečenská odpovědnost

Erste Asset Management má dlouhou tradici společensky odpovědného investování. Již dříve jsme učinili hlediska společenské odpovědnosti a proto jsme nedávno jmenovali „Chief Sustainability Officer(CSO)“.

Hlavní představitel na trhu

Jakožto největší a nejstarší dceřiná společnost Erste Asset Management má ERSTE-SPARINVEST vůdčí roli v oblasti společenské odpovědnosti: od roku 2001se společnost zaměřuje na “společensky odpovědné” produkty, které jsou nabízeny pod názvem “VINIS”. Dnes ERSTE-SPARINVEST investuje do celé řady etických a společensky odpovědných investičních fondů v Rakousku, v objemu okolo 4,52 miliardy eur (30.06.2017).

Odpovědný investor

Eticky společensky odpovědné fondy Erste Asset Management jsou neustále externě monitorovány a testovány. Mezi jiným jsou nositeli rakouského ekologického loga (Austrian Ecolabel), evropského loga transparentnosti pro společensky odpovědné investiční fondy (EUROSIF) a obdržely prestižní cenu TRIGOS, což je rakouské ocenění pro firemní společenskou odpovědnost.

Schválení

Eticky společenský fond Erste Asset Management je neustále sledován a testován různými organizacemi a institucemi.

 

Rakouské ekologické logo

Rakouské ekologické logo (Austrian Ecolabel) je zárukou toho, že produkty a služby jsou šetrné k životnímu prostředí. Je označením pro vyšší životní standardy a environmentální kvalitu, jasné a transparentní informace, vysokou schopnost podat vysvětlení, environmentální politiku firem a organizací a vysokou úroveň spolupráce při optimálních službách. Používat rakouské ekologické logo mají společensky odpovědné fondy ERSTE-SPARINVEST právo používat od roku 2006. 

 

Evropské logo transparentnosti pro společensky odpovědné investiční fondy (EUROSIF)

 

“Evropské logo transparentnosti pro společensky odpovědné investiční fondy” bylo uděleno evropskou zastřešující organizací pro společensky odpovědné investiční fondy. Nositelé tohoto označení, mezi které patří také ERSTE-SPARINVEST, jsou zavázáni k transparentnosti v rámci evropských směrnic pro společensky odpovědné fondy. Jsou povinni poskytovat dostatečné a konkrétní informace ohledně investičních kritérií a výzkumných postupů.