Společnost

Erste Asset Management Holding

Erste Asset Management (Erste AM) koordinuje a odpovídá za všechny činnosti týkající se řízení aktiv v rámci Erste Group. Spravujeme aktiva v hodnotě okolo 58,7 miliard eur (stav k 30.06.2017) v našich jedenácti zastoupeních, v Rakousku, Německu, Chorvatsku, Rumunsku, na Slovensku, v České republice a v Maďarsku.

Silná mateřská společnost, komplexní znalosti země

Kombinujeme rozsáhlé znalosti země se silou mezinárodní finanční skupiny Erste Group. Jako dceřiná společnost Erste Group máme stabilní vlastnickou strukturu. Erste Group má 15,8 milionu zákazníků, je jedním z největších poskytovatelů finančních služeb ve Střední a Východní Evropě (CEE) a v tomto regionu se výrazně angažuje.

 

Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika

Na podzim 2015 došlo v rámci přeshraniční fúze ke sloučení Investiční společnosti České spořitelny (ISČS) a Erste Asset Management GmbH (EAM). V důsledku fúze přešla všechna práva a povinnosti ISČS na společnost EAM, která po fúzi v České republice provozuje svou činnost prostřednictvím pobočky s názvem Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika. Důsledkem fúze Investiční společnost České spořitelny zanikla.

Jsme nadále členem finanční skupiny Erste Bank, kde pomáháme vytvářet, spolu s ostatními dceřinými společnostmi, konkurenceschopné portfolio produktů, které odpovídá finančním potřebám klientů České spořitelny.

Předmět podnikání odštěpného závodu investiční společnosti Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká Republika:

  • Obhospodařování a administrace standardních a alternativních investičních fondů
  • Správa individuálních portfolií jednotlivých zákazníků
  • Investiční poradenství ve vztahu k investičním nástrojům

 

Největší rozsah služeb  spojených s prodejem podílových listů a největší  prodejní síť  přispívají ke spokojenosti  více než  412 tisíc podílníků obhospodařovaných fondů. 

Již více než 20 let úspěšně spravujeme akciové, dluhopisové a fondy peněžního trhu, fondy fondů, alternativní investice, individuálně spravovaná portfolia a investiční mandáty institucí.

 

Finanční portály: