Tlak na investory ohledně výnosů se kvůli nízkým úrokům zvyšuje

ERSTE-SPARINVEST zaznamenává rostoucí zájem o podnikové dluhopisy a akciové fondy

Investoři se celosvětově ocitají mezi mlýnskými kameny problematiky státních dluhů a hledání výnosů. Finanční trhy jsou v současné době primárně pod vlivem úsporných programů, krácení výdajů, zvyšování daní a snižování hodnocení ratingovými agenturami. Informace v médiích vedou ke zvýšené volatilitě na kapitálových trzích a nabízejí investorům a podílníkům fondů atraktivní možnosti investic.

Pro rok 2012 vidí ERSTE-SPARINVEST povzbudivé signály pro změnu trendu v ochotě investorů přijímat rizika. „Kvůli nízkým úrokům na peněžních trzích a u státních dluhopisů s prvotřídní bonitou se investoři začínají poohlížet po atraktivních investičních možnostech“, uvádí předseda představenstva společnosti ERSTE-SPARINVEST Heinz Bednar. Investiční fondy jsou pro to na základě svého charakteru (bezpečnost, transparentnost) obzvlášt vhodné. Tradiční hodnocení bonity „státy jsou lepší než podniky“ tak neplatí: Podniky mohou někdy poskytovat mnohem lepší perspektivu výnosů než mnohý stát, jehož bonita je posuzována.“ CEO H. Bednar proto vidí zásadní změnu přístupu k investiční strategii soukromých a institucionálních klientů fondů.
 

Klíčová hesla k výhledu na rok 2012:

  • Povzbuzující signály pro obrat trendu v ochotě investorů přijímat riziko
  • Konsolidační tlak vede ke zpomalení hospodářského růstu
  • „Soukromé místo státních“: Akcie a podnikové dluhopisy jsou výhodnější díky vysokým ziskům podniků
  • ERSTE-SPARINVEST posiluje ve svých portfoliích strategii trvale udržitelného vývoje (sustainable investment)
  • Wolfgang Pinner jmenován do funkce Chief Sustainability Investment Officer (CSO)

H ospodářský růst zpomaluje – nízké úroky zůstávají
Ve vyspělých ekonomikách vede potřeba konsolidace států a bank a nízké vytížení zdrojů k podprůměrnému hospodářskému růstu (2012: 1,0 %). Očekávané zvyšování daní a růst tarifních mezd a expanzivní politika centrálních bank budou působit proti rizikům deflace a povedou k mírné inflaci. Eurozóna dle Gerharda Winzera, hlavního ekonoma společnosti ERSTE-SPARINVEST, zaznamená v 1. pololetí mírný pokles, zatímco USA si budou moci udržet mírný růst.

Rozvíjející se trhy nadále rostou silněji než vyspělé ekonomiky (2012: 4,8 %), jejich růst však již nebude tak silný jako v minulých letech. Může se podařit zabránit „tvrdému“ přistání předpovídanému pro Cínu. V jednotlivých rozvíjejících se ekonomikách se zvýšila rizika. To je vidět například na zvýšené míře inflace v Indii nebo Turecku. Ve střední a východní Evropě jednotlivé státy, především Madarsko, bojují s příliš vysokou externí zadlužeností.

Základní problém dle Winzera spočívá v tom, že státní dluhy rostou rychleji než ekonomika. „Ztráta důvěry ohledně udržitelnosti vývoje státních dluhů a brzda likvidity v bankovním sektoru tak představují tlumící faktory pro oživení světového hospodářství“, zdůraznuje hlavní ekonom společnosti.

 

Dle Winzera ještě nejsou dány předpoklady pro fungující měnovou unii v eurozóně. K tomu by patřila fiskální a transferová unie s federálními dluhopisy, společná hospodářská politika a „Lender of Last Resort“ (určitá poslední záchrana pro banky a státy). Koordinovaná hospodářská politika je podle jeho názoru „bolestně potřebná“, aby bylo možné vyrovnávat procyklickou fiskální politiku a bojovat proti nerovnováhám uvnitř eurozóny. Peněžní politiky budou na základě slabého hospodářského růstu, restriktivní fiskální politiky, slabého finančního sektoru a strukturálních reforem nadále velice expanzivní. To znamená téměř nulové základní úroky, růst bilance centrální banky, poskytnutí likvidity pro banky a státy a transparentní komunikaci. V rozvíjejících se ekonomikách konvenční peněžní politika dle Winzera ještě funguje. Proto je třeba v některých zemích počítat s mírným poklesem úroků z důvodu zpomalení konjunktury.

Výhled pro akciové a dluhopisové fondy v roce 2012: Motto „Soukromý sektor místo státu“
Problém zadluženosti ve vyspělých ekonomikách bude trhy trápit i v roce 2012. Z toho vyplývá vysoká poptávka po bezpečných státních dluhopisech (např. německých spolkových dluhopisech, státních dluhopisech USA), ačkoli se výnosy nacházejí na historickém minimu a dluhopisy nepřinášejí již téměř žádné výnosy: „Neustále se zvyšuje tlak na investory, aby dosáhli stanovených investičních cílů“, zdůraznuje Harald Egger, ředitel investiční divize ve společnosti ERSTE-SPARINVEST. Vychází z toho, že se bude zvyšovat ochota investorů přijímat rizika. A to tím rychleji a intenzivněji, čím „mírnější“ bude předpovídaná recese v Evropě. Dopady vysoké státní zadluženosti se příliš neprojevují u podniků, ačkoliv i zde je patrné nadcházející oslabení konjunktury v Evropě. Egger říká: „Podniky jsou v dobré kondici a hospodaří velmi ziskově“.

Společnost ERSTE-SPARINVEST proto ve svých portfoliích sází zesílenou měrou na fondy zaměřené zejména na podnikové dluhopisy, přičemž zohlednuje zajímavé kandidáty jak v segmentu Investment Grade (rating do kategorie BBB) tak v sektoru High Yield. Dobré vyhlídky mají dle Eggera rovněž státní dluhopisy rozvíjejících se trhů. Ty se bez ohledu na problémy v Evropě a v USA nadále nacházejí na cestě k dlouhodobému růstu a těží z dalšího zlepšování své bonity. Navíc na základě likvidity poskytované centrálními bankami eurozóny a USA může dojít ke zhodnocení měn těchto zemí vůči euru a US dolaru.

 

Od konce minulého roku se projevuje rozmach také na burzách. I když bude růst v USA v letošním roce s přibližně 2 % mírnější, je výhled pro Spojené státy příznivější než pro Evropu. V portfoliu akciových fondů společnosti ERSTE-SPARINVEST mají proto větší podíl akcie ze Severní Ameriky, evropské tituly zůstávají na stejné úrovni a japonské akcie mají – v porovnání s indexem MSCI World – nižší podíl. Z rozvíjejících se trhů slibují příznivé vyhlídky zejména akcie z Ruska a Brazílie. Z jednotlivých odvětví upřednostnuje společnost ERSTE-SPARINVEST tituly v komoditách, energiích a zdravotnictví. Svůj comeback by mohly slavit také sektor IT a tituly ze sektoru spotřebního zboží. V neposlední řadě masivní navýšení bilancí centrálních bank povede k dalšímu zvýšení ceny zlata, uvádí Egger.


„Tento text je reklamní informace. Našimi komunikacními jazyky jsou nemcina a anglictina. Prospekt (a také jeho prípadné zmeny) byl uverejnen v rakouském deníku "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" v souladu s ustanoveními zákona o investicních fondech („InvFG“) z roku 1993 v jeho aktuálne platném znení. Zájemci si prospekt mohou bezplatne vyzvednout jak v sídle spolecnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. tak i v sídle Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Wien (depozitní banka). Presné datum posledního uverejnení a poprípade další místa, kde je prospekt možno obdržet, jsou uvedeny na domovské stránce ERSTE-SPARINVEST KAG (www.sparinvest.com). Tyto podklady jsou doplnující informací pro naše investory a byly vypracovány na základe vedomostí tech osob, které byly ke dni redakcní uzáverky poverené jejich prípravou. Naše analýzy a hodnocení mají všeobecný charakter a neberou ohled na individuální potreby našich investoru, hlavne so se týce výnosu, danové situace nebo ochoty prijímat rizika. Nejde tedy o osobní doporucení. Vývoj historických hodnot nedovoluje dospet ke spolehlivým záverum na budoucí vývoj fondu. Vezmete prosím na vedomí, že investice do cenných papíru predstavuje krome propagovaných šancí také urcitá rizika. Údaje o omezení prodeje fondu americkým státním príslušníkum najdete v „úplném prospektu“. Tiskové chyby a omyly jsou vyhrazené.“