Wolfgang Pinner jmenován do funkce “Chief Sustainability Investment Officer”

Udržitelnost zůstává ústředním tématem: Zakázané zbraně vyloučeny

Vztah společnosti ke svým základním hodnotám a tedy i investiční motivace soukromých a institucionálních investorů se v průběhu minulého desetiletí výrazně změnily. Společnost ERSTE-SPARINVEST již před deseti lety využila těchto změn jako podnětu k postupnému vytváření nejširší nabídky eticky udržitelných fondů v Rakousku. Jako společnost s vedoucím postavením v oblasti investičních fondů zaměřených na trvalou udržitelnost v Rakousku s celkovým objemem ve výši ca. 630 mil. EUR se ERSTE-SPARINVEST při výběru investic řídí přísnými kritérii. Témata jako atomová energie, dětská práce, zbrojní průmysl a pornografie nemají v udržitelných fondech místo.

Společnosti Erste Asset Management a ERSTE-SPARINVEST učinily další krok k upevnování etických zásad v oblasti investování zavedením funkce Chief Sustainability Investment Officer. Tuto funkci převezme Mag. Wolfgang Pinner, který je odpovědný za vedení týmu pro společenskou odpovědnost a udržitelnost ve společnosti ERSTE-SPARINVEST. Jeho úkolem bude dále rozvíjet strategickou spolupráci s podniky nebo institucemi z oblasti trvalé udržitelnosti, vypracovávat strategie v oblasti výkonu hlasovacích práv, definovat udržitelné KPI´s (Key Performance Indicators), vytvářet zásadní kriteria pro vyloučení z portfolia, atd.

V této souvislosti nelze opomenout skutečnost, že se společnost ERSTE-SPARINVEST po dlouhé zaváděcí fázi začátkem tohoto roku zavázala, že ze VŠECH investičních fondů, které sama aktivně spravuje, vyloučí podniky, které jsou aktivní v oblasti „zakázaných zbraní“. Ratingová agentura v segmentu trvale udržitelných investic Oekom Research (www.oekom-research.com) pomáhá společnosti z jejího investičního univerza „odfiltrovat“ všechny podniky, které v tomto ohledu „nejsou bez úhony“.
Organizace spojených národů považuje užívání různých zbraní a zbrojních systémů za tak odporující zásadám lidskosti, že již byly přijaty různé úmluvy o zákazu nebo omezení těchto zbraní. Nejznámější z nich je „úmluva z Osla“. „Kritérium pro vyloučení "Zakázané zbraně", kterým se ERSTE-SPARINVEST nyní řídí, zahrnuje všechny podezřelé typy zbraní a je povinně předepsané pro všechny aktivně spravované mandáty“, doplnuje Heinz Bednar, předseda představenstva. „Považujeme tento postup za nezbytnou míru odpovědné investiční politiky.“

 


„Tento text je reklamní informace. Našimi komunikacními jazyky jsou nemcina a anglictina. Prospekt (a také jeho prípadné zmeny) byl uverejnen v rakouském deníku "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" v souladu s ustanoveními zákona o investicních fondech („InvFG“) z roku 1993 v jeho aktuálne platném znení. Zájemci si prospekt mohou bezplatne vyzvednout jak v sídle spolecnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. tak i v sídle Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Wien (depozitní banka). Presné datum posledního uverejnení a poprípade další místa, kde je prospekt možno obdržet, jsou uvedeny na domovské stránce ERSTE-SPARINVEST KAG (www.sparinvest.com). Tyto podklady jsou doplnující informací pro naše investory a byly vypracovány na základe vedomostí tech osob, které byly ke dni redakcní uzáverky poverené jejich prípravou. Naše analýzy a hodnocení mají všeobecný charakter a neberou ohled na individuální potreby našich investoru, hlavne so se týce výnosu, danové situace nebo ochoty prijímat rizika. Nejde tedy o osobní doporucení. Vývoj historických hodnot nedovoluje dospet ke spolehlivým záverum na budoucí vývoj fondu. Vezmete prosím na vedomí, že investice do cenných papíru predstavuje krome propagovaných šancí také urcitá rizika. Údaje o omezení prodeje fondu americkým státním príslušníkum najdete v „úplném prospektu“. Tiskové chyby a omyly jsou vyhrazené.“