ESPA-ČS ZAJIŠTĚNÝ FOND 32

Fonds ESPA-ČS ZAJIŠTĚNÝ FOND 32 měl dobu do splatnosti k 31.12.2012