ESPA-ČS ZAJIŠTĚNÝ FOND 39

Doba trvání tohoto fondu skončila 31.10.2013.