ESPA-ČS ZAJIŠTĚNÝ FOND 34

Fonds ESPA-ČS ZAJIŠTĚNÝ FOND 34 měl dobu do splatnosti k 30.04.2013