ESPA-ČS ZAJIŠTĚNÝ FOND 36 měl dobu do splatnosti k 28.6.2013

Fond ESPA-ČS ZAJIŠTĚNÝ FOND 39 měl dobu do splatnosti k 31.10.2013