Sloučení fondů ESPA STOCK EUROPE do ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE

S účinností od 17. 7. 2008 se slučuje fond ESPA STOCK EUROPE do ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE. Schválení finančním dohledem bylo ohlášeno 25. 3. 2008.

Důvodem pro sloučení je podobná investiční základna obou fondů. Fond ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE si v těžké době na trzích vedl obvzlášť dobře.

Fuzující a fondu ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE přidělené následující ISIN:
ESPA STOCK EUROPE (untergehender Fonds)
AT0000858329 (A (EUR))
AT0000812953 (T (EUR))
AT0000858337 (CT (EUR))
AT0000639489 (VT (CZK))

ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE (aufnehmender Fonds)
AT0000626817 (A (EUR))
AT0000626825 (T (EUR))
AT0000626833 (CT (EUR))
AT0000A096P8 (VT (CZK))
 

Schválení prodeje fondu ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE v České republice je v současné době ve fázi schvalování, které lze očekávat v následujících 2 až 3 týdnech.


Tento text je reklamní informace. Našimi komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina. Prospekt (a také jeho případné změny) byl uveřejněn v rakouském deníku "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" v souladu s ustanoveními zákona o investičních fondech („InvFG“) z roku 1993 v jeho aktuálně platném znění. Zájemci si prospekt mohou bezplatně vyzvednout jak v sídle společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. tak i v sídle Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Wien (depozitní banka). Přesné datum posledního uveřejnění a popřípadě další místa, kde je prospekt možno obdržet, jsou uvedeny na domovské stránce ERSTE-SPARINVEST KAG (www.sparinvest.com). Tyto podklady jsou doplňující informací pro naše investory a byly vypracovány na základě vědomostí těch osob, které byly ke dni redakční uzávěrky pověřené jejich přípravou. Naše analýzy a hodnocení mají všeobecný charakter a neberou ohled na individuální potřeby našich investorů, hlavně so se týče výnosů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Nejde tedy o osobní doporučení. Vývoj historických hodnot nedovoluje dospět ke spolehlivým závěrům na budoucí vývoj fondu. Vezměte prosím na vědomí, že investice do cenných papírů představuje kromě propagovaných šancí také určitá rizika. Údaje o omezení prodeje fondů americkým státním příslušníkům najdete v „úplném prospektu“. Tiskové chyby a omyly jsou vyhrazené.