ESPA STOCK BRICK byl od 14.7. 2011 přejmenován na ESPA STOCK BRIC

Fond ESPA STOCK BRICK byl od 14.7.2011 přejmenován na ESPA STOCK BRIC. Z původních stěžejních trhů – Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Korea, byla vyjmuta Korejská republika (název ESPA STOCK BRIC je nyní bez „K“).