Pevná doba trvání, atraktivní výnosy ESPA CORPORATE EMERGING BASKET 2016

V době nízkých úroků jsou podnikové dluhopisy z rozvíjejících se trhů – Emerging Markets – vzhledem k jejich vysokým výnosovým přirážkám zvlášť zajímavé.ERSTE-SPARINVEST přichází s uzavřeným podílovým fondem, s nímž můžete využít tuto šanci k investování.

Fond ESPA CORPORATE EMERGING BASKET 2016 má pevnou dobu trvání pět let. Investuje se do širokého portfolia cca 60 podnikových dluhopisů z oblasti Investment Grade a High Yield z růstových trhů jako jsou Brazílie, Rusko nebo Indie. Vybrány jsou výlučně likvidní dluhopisy. Po prvním investování při zahájení fondu je portfolio stále analyzováno.

Při změnách bonity nejsou dluhopisy zpravidla měněny, tituly jsou drženy až do konečné splatnosti. V mimořádných situacích (jako např. změna majitelů firem nebo v hospodářsky neklidných dobách) si ovšem vyhrazujeme právo provést změny portfolia. Portfolio fondu je složeno především z dluhopisů v EUR a USD, je však plně zajištěno do české koruny.

Navzdory pečlivému výběru se nedá vyloučit, že část dlužníků by mohla mít v příštích pěti letech problémy. Každým rokem může – dle úrovně výnosu a stanoveného nejnižšího výnosu při zahájení fondu – vypadnout 0,5-0,9 % dlužníků. I v tomto případě zůstane hodnota podílového listu na ceně minimálně 100 EUR. Pokud by měly navzdory našim očekáváním nastat vyšší výpadky, klesne umořovací kurz fondu pod 100. Podíl ve fondu může být prodán za aktuální hodnotu minus výstupní poplatek 2 %. Toto slouží k ochraně investorů, kteří zůstávají ve fondu

ESPA CORPORATE EMERGING BASKET 2016
ve zkratce

Upisovací období: do 28.01.2011
Počáteční účetníhodnota:100 Kč dne 1. února 2011
Použití výnosu: Plně reinvestiční
Výplata: Poprvé od 02.05.2012, naposled s umořením
ISIN:AT0000A0MRW3
Vstupní poplatek: 1 %
Správcovský poplatek: 0,80 % p. a.
Konec splatnosti: 31. leden 2016
Minimální investice: 50.000 Kč
Upozornění: Poklesy kurzů při stoupajících výnosech popř. stoupajících rizikových prémiích (zhoršení bonity) jsou možné. Návratnost vložených prostředků není garantována.

 

* S ýhradou předčasného ukončení


Tento text je reklamní informace. Našimi komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina. Prospekt (a také jeho případné změny) byl uveřejněn v rakouském deníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v souladu s ustanoveními zákona o investičních fondech („InvFG“) z roku 1993 v jeho aktuálně platném znění. Zájemci si prospekt mohou bezplatně vyzvednout jak v sídle společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. tak i v sídle Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Wien (depozitní banka). Přesné datum posledního uveřejnění a popřípadě další místa, kde je prospekt možno obdržet, jsou uvedeny na domovské stránce ERSTE-SPARINVEST KAG (www.sparinvest.com). Tyto podklady jsou doplňující informací pro naše investory a byly vypracovány na základě vědomostí těch osob, které byly ke dni redakční uzávěrky pověřené jejich přípravou. Naše analýzy a hodnocení mají všeobecný charakter a neberou ohled na individuální potřeby našich investorů, hlavně pokud se týče výnosů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Nejde tedy o osobní doporučení. Vývoj historických hodnot nedovoluje dospět ke spolehlivým závěrům na budoucí vývoj fondu. Vezměte prosím na vědomí, že investice do cenných papírů představuje kromě propagovaných šancí také určitá rizika. Údaje o omezení prodeje fondů americkým státním příslušníkům najdete v „úplném prospektu“. Tiskové chyby a omyly vyhrazeny.