Karavana jede dál

Pod tímto názvem porádala Ceská sporitelna spolecne s ISCS dvacátý ctvrtý "Informacní den", 22.3. v rekonstruovaném kinosále v Praze 4 - na Budejovické a 23.3. v nových prostorách SPAKu v Brne - Campus Sq. pro úspešné poradce a investicní specialisti z celych Cech a Moravy. Velmi informativní prezentace se zabývali zhrnutím roku 2010, výhledu 2011, nových produktu, nemovitostního fondu atd . Za ERSTE-SPARINVEST KAG prednášeli s pozornosti na ESPA fondy jak už v minulých letech Petr Svoboda, Irena Smyczko, Nicole Weinhengst z oddelení Sales Suport & Investment Services CEE.


Tento text je reklamní informace. Našimi komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina. Prospekt (a také jeho případné změny) byl uveřejněn v rakouském deníku "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" v souladu s ustanoveními zákona o investičních fondech („InvFG“) z roku 1993 v jeho aktuálně platném znění. Zájemci si prospekt mohou bezplatně vyzvednout jak v sídle společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. tak i v sídle Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Wien (depozitní banka). Přesné datum posledního uveřejnění a popřípadě další místa, kde je prospekt možno obdržet, jsou uvedeny na domovské stránce ERSTE-SPARINVEST KAG (www.sparinvest.com). Tyto podklady jsou doplňující informací pro naše investory a byly vypracovány na základě vědomostí těch osob, které byly ke dni redakční uzávěrky pověřené jejich přípravou. Naše analýzy a hodnocení mají všeobecný charakter a neberou ohled na individuální potřeby našich investorů, hlavně so se týče výnosů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Nejde tedy o osobní doporučení. Vývoj historických hodnot nedovoluje dospět ke spolehlivým závěrům na budoucí vývoj fondu. Vezměte prosím na vědomí, že investice do cenných papírů představuje kromě propagovaných šancí také určitá rizika. Údaje o omezení prodeje fondů americkým státním příslušníkům najdete v „úplném prospektu“. Tiskové chyby a omyly jsou vyhrazené.