"Hotspot" burza Istanbul

Turecko je díky své vynikající zemepisné poloze odedávna pojítkem mezi Evropou a Stredním a Blízkým Východem. Oproti minulým letum, kdy ekonomika trpela díky vysoké inflaci a nestabilním politickým pomerum, se dnes zakládající clen NATO prezentuje jako politicky stabilní a nadto s
rozkvétajícím hospodárstvím. Enormní potenciál Turecka rozpoznala jako jeden z prvních mezinárodních
investoru spolecnost ERSTE-SPARINVEST a v léte roku 2001 se stala kmotrem akciového fondu ESPA STOCK ISTANBUL. Investori tak mohou prímo profitovat z rostoucí turecké ekonomiky.