Informace pro majitele podílových listů fondu ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS

Fond ESPA STOCK BRIC bude k rozhodnému dni 20.9.2013 sloučen s fondem ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS, jehož podíly vlastníte resp. máte v úmyslu koupit. To znamená, že dne 20.9.2013 převezme fond ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS všechna aktiva a pasiva fondu ESPA STOCK BRIC; fond ESPA STOCK BRIC tak zanikne.

Níže najdete informační dopis, který se vztahuje k uvedené záležitosti, aktuální podstatné informace pro investory (KID) a také prospekt fondu ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS včetně jeho stanov.

Strategie investování a tím poměr  rizik/zisků fondu ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS se touto fúzí nijak nezmění. Provádějí se globální investice do fundamentálních atraktivních podniků z oblasti Emerging Markets. V rámci aktivního správy portfolia se řídí rozložení aktiv do oblasti Asie, zemí EMEA a Latinské Ameriky a také výběr podniků podle sektorů.