Informace pro majitele podílových listů fondu ESPA STOCK BRIC

Tento fond bude k rozhodnému dni 20.9.2013 sloučen s fondem ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS. To znamená, že dne 20. 9. 2013 budou všechna aktiva a pasiva fondu ESPA STOCK BRIC přenesena na fond ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS; fond ESPA STOCK BRIC tak zanikne.

Níže najdete informace, které se vztahují k uvedené záležitosti, aktuální podstatné informace pro investory (KID) a také prospekt fondu ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS včetně jeho stanov.

Pokud jde o strategii investování a o výsledný poměr zisku/rizika, pro podílníka fondu ESPA STOCK BRIC tím nedochází k žádné změně, protože strategie vkladů byla již v říjnu 2012 přizpůsobena strategii fondu ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS. Provádějí se globální investice do fundamentálních atraktivních podniků z oblasti Emerging Markets. V rámci aktivního správy portfolia probíhá i aktivní rozložení aktiv do oblastí Asie, EMEA a Latinské Ameriky a také výběr podniků podle sektorů.