Pozastavení stanovování aktuální hodnoty ESPA STOCK ISTANBUL

Vzhledem ke svátku obětování - Kurban je turecká burza ve dnech 06.-07.10.2014 zavřená. 

Z toho důvodu se v době od 07.-08.10.2014 nebudou vypočítávat kurzy pro podílový fond ESPA STOCK ISTANBUL. Aktuální kurz pro obchody s podílovými listy připadající na toto období bude vypočten a oznámen opět dne 09.10.2014.