Sloučení fondů ESPA

Od dnešního dne (16. 5.) dochází ke sloučení fondu ESPA Bond Europe s fondem ESPA Portfolio Bond Europe, který je fondem přejímajícím. Fond ESPA Bond Europe zanikne.

V důsledku sloučení byla upravena investiční strategie přejímacího fondu. V budoucnu budou do majetku fondu přímo nakupovány převážně evropské dluhopisy:

  • státní dluhopisy evropských emitentů
  • dluhopisy evropských úvěrových institucí
  • firemní dluhopisy evropských emitentů nebo emitentů se sídlem v Evropě.

Podílníky fondu jsme informovali osobním dopisem a zároveň obdrželi Informace pro podílníky fondu ESPA BOND EUROPE.