ERSTE-ČS ZAJIŠTĚNÝ FOND 42 měl dobu splatnosti k 30.06.2014

Fond ERSTE-ČS ZAJIŠTĚNÝ FOND 42 (AT0000A0DFA3) měl dobu splatnosti k 30.06.2014