Sloučení fondů ESPA STOCK PHARMA a ESPA BEST OF HEALTHCARE do ESPA STOCK BIOTEC

Dne 14.11.2014 dojde ke sloučení fondů ESPA STOCK PHARMA (zanikající fond) a ESPA BEST OF HEALTHCARE (zanikající fond) s ESPA STOCK BIOTEC (přejímající fond).

Sloučení níže uvedených fondů s účinností k 14.11.2014:

Fond ESPA STOCK PHARMA (zanikající fond) a ESPA BEST OF HEALTHCARE (zanikající fond) se slučuje s fondem ESPA STOCK BIOTEC (přejímající fond).

Podílníci budou o sloučení a o změně statutu fondu informováni přímo dle § 133 rakouského zákona o investičních fondech z roku 2011.

Další podrobnosti jsou Vám k dispozici na:
http://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=77626

http://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=77655

a

http://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=77684

http://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=77713