ERSTE KOŠ FIREMNÍCH DLUHOPISŮ 2016 – Výpověď s účinností k 13.01.2016

VÝPOVĚĎ dle § 60 (1) rakouského zákona o investičních fondech z roku 2011:
ERSTE KOŠ FIREMNÍCH DLUHOPISŮ 2016 (AT0000A0PKV3), s účinností k 13.01.2016

Podílníci jsou o výpovědi informováni přímo dle § 133 rakouského zákona o investičních fondech z roku 2011.

Další podrobnosti jsou Vám k dispozici na:
http://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=92343
http://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=92349