Sloučení ESPA STOCK NEW CONSUMER (zanikající fond) s ESPA STOCK GLOBAL (přejímající fond) ke dni 22.4.2016

Sloučení níže uvedených fondů  nabyde účinnosti k 22.4.2016

Fond ESPA STOCK NEW CONSUMER (zanikající fond) se slučuje s fondem ESPA STOCK GLOBAL (přejímající fond).

Podílníci budou o sloučení a o změně statutu fondu informováni přímo dle § 133 rakouského zákona o investičních fondech z roku 2011.

Dne 22.4.2016 fond ESPA STOCK NEW CONSUMER zaniká.

 

Další podrobnosti jsou Vám k dispozici na:
http://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=94370

http://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=94382
a
http://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=94395

http://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=94441