Lipper Fund Award Germany 2016: Ocenění pro fond ESPA STOCK BIOTEC

Rok co rok oceňuje  Lipper Fund Awards  ty nejlepší fondy a investiční společnosti, které vynikají v porovnání s jejich konkurenty trvale vysokým poměrem výkonnosti při zohlednění rizika. Letos dosáhl ESPA STOCK BIOTEC, za období posledních pěti let, nejlepšího ohodnocení ve srovnání se všemi ostatními mezinárodními podílovými fondy ze sektoru biotechnologií.

Manažer fondu ESPA STOCK BIOTEC Harald Kober se k ocenění vyjádřil takto:

"Výzkumná oddělení biotechnologických společností dokázala v uplynulých letech vyvinout mnohé inovativní léky. Z těchto inovací fond profitoval a investoři se na tom mohli podílet."

Dlouhodobý růst kurzu, ke kterému docházelo v posledních letech, přešel v druhé polovině loňského roku do prudké korekce. Tu vybídla diskuze o budoucí cenotvorbě léků v USA a vybírání zisků z růstových akcií.

Budoucí vyhlídky pro biotechnologický průmysl jsou však nadále pozitivní. Stáří společnosti se zvyšuje. Politika zdravotnictví se zajímá o to, jak držet náklady na léčbu pod kontrolou. Díky tomu budou inovativní léky z laboratoří biotechnologických společností i nadále poptávané.

 

Více informací o budoucích vyhlídkách biotechnologického průmyslu naleznete v přiloženém videu.