ESPA STOCK AMERICA byl 8. dubna 2013 přejmenován na ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA

ESPA STOCK AMERICA byl 8. dubna 2013 přejmenován na ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA, v názvu je uvedeno nové zaměření fondu. Nejvýznamnější změny spočívají v tom, že veškeré akcie před zahrnutím do portfolia fondu jsou podrobeny detailní analýze společenské zodpovědnosti SRI (Social Responsible Investment).

www.issuerinfo.oekb.at