Sloučení fondu ESPA BOND EUROPE s fondem ESPA PORTFOLIO BOND

ESPA BOND EUROPE bude sloučen s fondem ESPA PORTFOLIO BOND dne 16. května 2014, který je fondem přejímajícím. Nový fond bude mít nový název:  ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE. Fúze zavádí jasně vymezenou strategii se zaměřením na evropské dluhopisy. Maximálně 25% z majetku portfolia fondu může být vystavena měnovému riziku.