ESPA MORTGAGE

Americké hypotéční půjčky s nejlepší bonitou a úplným měnovým zajištním v eurech

Zpět na přehled

Data k /  Cena k: 31.10.2017 / 17.11.2017

Roční závěrka Pololetní závěrka Danový režim fondu Datum výplaty
30.04.2017 31.10.2016 AT0000700778 A (EUR)
AT0000A1Y968 A (EUR)
AT0000A1Y976 A (EUR)
01.08.2017
01.08.2017
01.08.2017
    AT0000700786 T (EUR)
AT0000658984 VT (EUR)
AT0000700794 T (EUR)
AT0000A1Y9A6 VT (EUR)
AT0000A1Y9B4 VT (CZK)
AT0000A1Y992 VT (EUR)
AT0000A1Y984 T (EUR)
AT0000A1Y9C2 VT (HUF)
01.08.2017
01.08.2017
01.08.2017
01.08.2017
01.08.2017
01.08.2017
01.08.2017
01.08.2017
30.04.2016 31.10.2015 AT0000700778 A (EUR)
01.08.2016
    AT0000700786 T (EUR)
AT0000658984 VT (EUR)
AT0000700794 T (EUR)
01.08.2016
01.08.2016
01.08.2016
30.04.2015 31.10.2014 AT0000700778 A (EUR)
01.08.2015
    AT0000700786 T (EUR)
AT0000658984 VT (EUR)
AT0000700794 T (EUR)
01.08.2015
01.08.2015
01.08.2015
30.04.2014 31.10.2013 AT0000700778 A (EUR)
01.08.2014
    AT0000700786 T (EUR)
AT0000658984 VT (EUR)
AT0000700794 T (EUR)
01.08.2014
01.08.2014
01.08.2014
30.04.2013 31.10.2012 AT0000700778 A (EUR)
01.08.2013
    AT0000700786 T (EUR)
AT0000658984 VT (EUR)
AT0000700794 T (EUR)
01.08.2013
01.08.2013
01.08.2013
30.04.2012 31.10.2011 AT0000700778 A (EUR)
01.08.2012
    AT0000700786 T (EUR)
AT0000658984 VT (EUR)
AT0000700794 T (EUR)
01.08.2012
01.08.2012
01.08.2012
30.04.2011 31.10.2010 AT0000700778 A (EUR)
01.08.2011
    AT0000700786 T (EUR)
AT0000658984 VT (EUR)
AT0000700794 T (EUR)
01.08.2011
01.08.2011
01.08.2011
30.04.2010 31.10.2009 AT0000700778 A (EUR)
01.08.2010
    AT0000700786 T (EUR)
AT0000658984 VT (EUR)
AT0000700794 T (EUR)
01.08.2010
01.08.2010
01.08.2010
30.04.2009 31.10.2008 AT0000700778 A (EUR)
01.08.2009
    AT0000700786 T (EUR)
AT0000658984 VT (EUR)
AT0000700794 T (EUR)
01.08.2009
01.08.2009
01.08.2009
30.04.2008 31.10.2007 AT0000700778 A (EUR)
01.08.2008
    AT0000700786 T (EUR)
AT0000658984 VT (EUR)
AT0000700794 T (EUR)
01.08.2008
01.08.2008
01.08.2008
30.04.2007 31.10.2006 AT0000700778 A (EUR)
01.08.2007
    AT0000700786 T (EUR)
AT0000658984 VT (EUR)
AT0000700794 T (EUR)
01.08.2007
01.08.2007
01.08.2007
30.04.2006 31.10.2005 AT0000700778 A (EUR)
01.08.2006
    AT0000700786 T (EUR)
AT0000658984 VT (EUR)
AT0000700794 T (EUR)
01.08.2006
01.08.2006
01.08.2006
30.04.2005 31.10.2004 AT0000700778 A (EUR)
01.08.2005
    AT0000700786 T (EUR)
AT0000658984 VT (EUR)
AT0000700794 T (EUR)
01.08.2005
01.08.2005
01.08.2005
30.04.2004 31.10.2003 AT0000700778 A (EUR)
01.08.2004
    AT0000700786 T (EUR)
AT0000658984 VT (EUR)
AT0000700794 T (EUR)
01.08.2004
01.08.2004
01.08.2004
30.04.2003 31.10.2002 AT0000700778 A (EUR)
01.08.2003
    AT0000700786 T (EUR)
AT0000658984 VT (EUR)
AT0000700794 T (EUR)
01.08.2003
01.08.2003
01.08.2003
30.04.2002 31.10.2001 AT0000700778 A (EUR)
01.08.2002
    AT0000700786 T (EUR)
AT0000658984 VT (EUR)
AT0000700794 T (EUR)
01.08.2002
01.08.2002
01.08.2002
Zobrazit celou tabulku

Upozornění

Jedná se o reklamní sdělení. Není-li uvedeno jinak, jsou zdrojem informací společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH a RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Našimi komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina. Prospekt (stejně jako jeho případné změny) byl v souladu s ustanoveními rakouského zákona o investičních fondech InvFG z roku 2011 v platném znění zveřejněn v úředním věstníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Prospekt a Klíčové informace pro investora/KID jsou zájemcům zdarma k dispozici v sídle správce fondu a v sídle banky vykonávající funkci depozitáře. Přesné datum posledního zveřejnění prospektu, jazyky, ve kterých jsou Klíčové informace pro investora k dispozici, stejně tak jako další možná místa pro odběr dokumentů jsou uvedeny na internetových stránkách www.erste-am.com.
Tento text slouží jako dodatečná informace pro investory a je založen na aktuálních vědomostech osob pověřených přípravou textu v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry jsou obecnější povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů, zejména co se týče výnosů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje hodnoty podílového fondu.