ESPA ČESKÝ FOND FIREMNÍCH DLUHOPISŮ

Fond korporátních dluhopisů

Zpět na přehled

Data k /  Cena k: 31.10.2017 / 17.11.2017

Data výplaty dividendy

AT0000659008 A.

Finanční rok První den obchodování bez nároku na dividendu Výplata null EU-QuSt null Dividendový výnos
2002/2003 01.09.2003 CZK 1,07 0,27 1,07
2003/2004 01.09.2004 CZK 2,08 0,52 2,07
2004/2005 01.09.2005 CZK 2,07 0,47 2,07
2005/2006 01.09.2006 CZK 1,52 0,38 0,22 1,52
2006/2007 03.09.2007 CZK 2,09 0,52 0,31 2,09
2007/2008 01.09.2008 CZK 2,81 0,70 0,40 2,82
2008/2009 01.09.2009 CZK 3,00 0,75 0,60 3,04
2009/2010 01.09.2010 CZK 2,75 0,37 0,31 2,88
2010/2011 01.09.2011 CZK 1,39 0,35 0,32 1,45
2011/2012 03.09.2012 CZK 9,94 0,37 0,61 10,46
2012/2013 02.09.2013 CZK 5,05 0,22 0,29 5,78
2013/2014 01.09.2014 CZK 0,66 0,34 0,37 0,80
2014/2015 01.09.2015 CZK 0,84 0,21 0,30 1,02
2015/2016 01.09.2016 CZK 3,15 0,18 0,31 3,87
2016/2017 01.09.2017 CZK 0,00 0,00 0,00
* Základem pro výpočet daně z kapitálových výnosů v Rakousku (KESt) jsou příjmy z fondu, nikoli z distribuce fondu
null

Historické ceny fondu
z:
do:

Upozornění

Jedná se o reklamní sdělení. Není-li uvedeno jinak, jsou zdrojem informací společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH a RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Našimi komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina. Prospekt (stejně jako jeho případné změny) byl v souladu s ustanoveními rakouského zákona o investičních fondech InvFG z roku 2011 v platném znění zveřejněn v úředním věstníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Prospekt a Klíčové informace pro investora/KID jsou zájemcům zdarma k dispozici v sídle správce fondu a v sídle banky vykonávající funkci depozitáře. Přesné datum posledního zveřejnění prospektu, jazyky, ve kterých jsou Klíčové informace pro investora k dispozici, stejně tak jako další možná místa pro odběr dokumentů jsou uvedeny na internetových stránkách www.erste-am.com.
Tento text slouží jako dodatečná informace pro investory a je založen na aktuálních vědomostech osob pověřených přípravou textu v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry jsou obecnější povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů, zejména co se týče výnosů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje hodnoty podílového fondu.