ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ

Konzervativní dluhopisový fond.

Zpět na přehled

Data k /  Cena k: 29.09.2017 / 18.10.2017

Roční závěrka Pololetní závěrka Danový režim fondu Datum výplaty
28.02.2017 31.08.2016 AT0000633763 A (CZK)
01.06.2017
    AT0000633771 VT (CZK)
01.06.2017
29.02.2016 31.08.2015 AT0000633763 A (CZK)
01.06.2016
    AT0000633771 VT (CZK)
01.06.2016
28.02.2015 31.08.2014 AT0000633763 A (CZK)
01.06.2015
    AT0000633771 VT (CZK)
01.06.2015
28.02.2014 31.08.2013 AT0000633763 A (CZK)
01.06.2014
    AT0000633771 VT (CZK)
01.06.2014
28.02.2013 31.08.2012 AT0000633763 A (CZK)
01.06.2013
    AT0000633771 VT (CZK)
01.06.2013
29.02.2012 31.08.2011 AT0000633763 A (CZK)
01.06.2012
    AT0000633771 VT (CZK)
01.06.2012
28.02.2011 31.08.2010 AT0000633763 A (CZK)
01.06.2011
    AT0000633771 VT (CZK)
01.06.2011
28.02.2010 31.08.2009 AT0000633763 A (CZK)
01.06.2010
    AT0000633771 VT (CZK)
01.06.2010
28.02.2009 31.08.2008 AT0000633763 A (CZK)
01.06.2009
    AT0000633771 VT (CZK)
01.06.2009
29.02.2008 31.08.2007 AT0000633763 A (CZK)
01.06.2008
    AT0000633771 VT (CZK)
01.06.2008
28.02.2007 31.08.2006 AT0000633763 A (CZK)
01.06.2007
    AT0000633771 VT (CZK)
01.06.2007
28.02.2006 31.08.2005 AT0000633763 A (CZK)
01.06.2006
    AT0000633771 VT (CZK)
01.06.2006
28.02.2005 31.08.2004 AT0000633763 A (CZK)
01.06.2005
    AT0000633771 VT (CZK)
01.06.2005
29.02.2004 31.08.2003 AT0000633763 A (CZK)
01.06.2004
    AT0000633771 VT (CZK)
01.06.2004
Zobrazit celou tabulku

Upozornění

Jedná se o reklamní sdělení. Není-li uvedeno jinak, jsou zdrojem informací společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH a RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Našimi komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina. Prospekt (stejně jako jeho případné změny) byl v souladu s ustanoveními rakouského zákona o investičních fondech InvFG z roku 2011 v platném znění zveřejněn v úředním věstníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Prospekt a Klíčové informace pro investora/KID jsou zájemcům zdarma k dispozici v sídle správce fondu a v sídle banky vykonávající funkci depozitáře. Přesné datum posledního zveřejnění prospektu, jazyky, ve kterých jsou Klíčové informace pro investora k dispozici, stejně tak jako další možná místa pro odběr dokumentů jsou uvedeny na internetových stránkách www.erste-am.com.
Tento text slouží jako dodatečná informace pro investory a je založen na aktuálních vědomostech osob pověřených přípravou textu v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry jsou obecnější povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů, zejména co se týče výnosů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje hodnoty podílového fondu.