UL Konzervativni

Zpět na přehled

Data k /  Cena k: 31.10.2017 / 17.11.2017

Roční závěrka Pololetní závěrka Danový režim fondu Datum výplaty
31.01.2018 31.07.2017
    AT0000618681 VT (CZK)
02.05.2018
31.01.2017 31.07.2016
    AT0000618681 VT (CZK)
02.05.2017
31.01.2016 31.07.2015
    AT0000618681 VT (CZK)
AT0000618673 T (CZK)
02.05.2016
02.05.2016
31.01.2015 31.07.2014
    AT0000618681 VT (CZK)
AT0000618673 T (CZK)
02.05.2015
02.05.2015
31.01.2014 31.07.2013
    AT0000618681 VT (CZK)
AT0000618673 T (CZK)
02.05.2014
02.05.2014
31.01.2013 31.07.2012
    AT0000618681 VT (CZK)
AT0000618673 T (CZK)
02.05.2013
02.05.2013
31.01.2012 31.07.2011
    AT0000618681 VT (CZK)
AT0000618673 T (CZK)
02.05.2012
02.05.2012
31.01.2008 31.07.2007
    AT0000618681 VT (CZK)
AT0000618673 T (CZK)
02.05.2008
02.05.2008
31.01.2007 31.07.2006
    AT0000618681 VT (CZK)
AT0000618673 T (CZK)
02.05.2007
02.05.2007
31.01.2006 31.07.2005
    AT0000618681 VT (CZK)
AT0000618673 T (CZK)
02.05.2006
02.05.2006
Zobrazit celou tabulku

Upozornění

Jedná se o reklamní sdělení. Není-li uvedeno jinak, jsou zdrojem informací společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH a RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Našimi komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina. Prospekt (stejně jako jeho případné změny) byl v souladu s ustanoveními rakouského zákona o investičních fondech InvFG z roku 2011 v platném znění zveřejněn v úředním věstníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Prospekt a Klíčové informace pro investora/KID jsou zájemcům zdarma k dispozici v sídle správce fondu a v sídle banky vykonávající funkci depozitáře. Přesné datum posledního zveřejnění prospektu, jazyky, ve kterých jsou Klíčové informace pro investora k dispozici, stejně tak jako další možná místa pro odběr dokumentů jsou uvedeny na internetových stránkách www.erste-am.com.
Tento text slouží jako dodatečná informace pro investory a je založen na aktuálních vědomostech osob pověřených přípravou textu v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry jsou obecnější povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů, zejména co se týče výnosů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje hodnoty podílového fondu.