ESPA STOCK COMMODITIES

Globální společnosti v komoditním sektoru

Zpět na přehled

Data k /  Cena k: 31.10.2017 / 17.11.2017

Roční závěrka Pololetní závěrka Danový režim fondu Datum výplaty
28.02.2018 31.08.2017 AT0000A01VR3 A (EUR)
01.06.2018
    AT0000A01VS1 T (EUR)
AT0000A01VT9 VT (EUR)
AT0000A01VU7 T (EUR)
AT0000A09GW7 VT (HUF)
AT0000A1E119 VT (CZK)
01.06.2018
01.06.2018
01.06.2018
01.06.2018
01.06.2018
28.02.2017 31.08.2016 AT0000A01VR3 A (EUR)
01.06.2017
    AT0000A01VS1 T (EUR)
AT0000A01VT9 VT (EUR)
AT0000A01VU7 T (EUR)
AT0000A09GW7 VT (HUF)
AT0000A1E119 VT (CZK)
01.06.2017
01.06.2017
01.06.2017
01.06.2017
01.06.2017
29.02.2016 31.08.2015 AT0000A01VR3 A (EUR)
01.06.2016
    AT0000A01VS1 T (EUR)
AT0000A01VT9 VT (EUR)
AT0000A01VU7 T (EUR)
AT0000A09GW7 VT (HUF)
AT0000A1E119 VT (CZK)
01.06.2016
01.06.2016
01.06.2016
01.06.2016
01.06.2016
28.02.2015 31.08.2014 AT0000A01VR3 A (EUR)
01.06.2015
    AT0000A01VS1 T (EUR)
AT0000A01VT9 VT (EUR)
AT0000A01VU7 T (EUR)
AT0000A09GW7 VT (HUF)
AT0000A1E119 VT (CZK)
01.06.2015
01.06.2015
01.06.2015
01.06.2015
01.06.2015
Zobrazit celou tabulku

Upozornění

Jedná se o reklamní sdělení. Není-li uvedeno jinak, jsou zdrojem informací společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH a RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Našimi komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina. Prospekt (stejně jako jeho případné změny) byl v souladu s ustanoveními rakouského zákona o investičních fondech InvFG z roku 2011 v platném znění zveřejněn v úředním věstníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Prospekt a Klíčové informace pro investora/KID jsou zájemcům zdarma k dispozici v sídle správce fondu a v sídle banky vykonávající funkci depozitáře. Přesné datum posledního zveřejnění prospektu, jazyky, ve kterých jsou Klíčové informace pro investora k dispozici, stejně tak jako další možná místa pro odběr dokumentů jsou uvedeny na internetových stránkách www.erste-am.com.
Tento text slouží jako dodatečná informace pro investory a je založen na aktuálních vědomostech osob pověřených přípravou textu v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry jsou obecnější povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů, zejména co se týče výnosů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje hodnoty podílového fondu.