ESPA STOCK BIOTEC

Globální podniky zabývající se biotechnologiemi s těžištěm v USA

Zpět na přehled

Data k /  Cena k: 31.10.2017 / 17.11.2017

Charakteristika investice

Fond ESPA STOCK BIOTEC investuje do nejvýznamnějších biotechnologických společností především v USA. Akcie z tichomořského prostoru a z Evropy hrají podřadnou roli, selektivně jsou však do fondu přidávány. Měny nejsou zajištěny proti euru. Tento fond je nejvhodnější v kombinaci se stávajícím portfoliem akcií a je zaměřen na dlouhodobý růst majetku.

Fond - klíčová data

Majetek fondu EUR  211,11 Mio.
Den prvního vydání 17.04.2000
Účetní rok fondu 15.03.  do  14.03.
Datum výplaty dividendy 15.06.
Registrace pro prodej AT,CZ,DE,HU
Vstupní poplatek 4,00%
Výstupní poplatek 0,00%
Správcovský poplatek max. 1,80% p.a.
Rizikový profil podle KID
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Doporučený investiční horizont minimálně 8 roky
Depozitář Erste Group Bank AG
Investiční společnost ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Kontakt ansprechpartner@sparinvest.com

Typ podílového listu ISIN Měna Kurz
Distribuční třída (A) AT0000746748 * EUR 410,18
Kapitalizační třída (T) AT0000746755 * EUR 410,19
Kapitalizační třída (VT) AT0000A0XYP0 CZK 11.130,67
Kapitalizační třída (VT) AT0000673165 EUR 435,09

null


Výkonnost

Zoom / Details

Výkonnost v % p.a.

Měna Od založení fondu Zacátek roku* 1 rok 3 roky 5 let 10 let
EUR 8,86 8,84 15,39 5,60 14,57

* absolutní


Roční výkonnost (v %, v základní měně fondu)

Výkonnost je počítána v souladu s metodou OeKB. Výpočet zahrnuje již poplatek za správu. Nicméně, ilustrace je bez vstupního poplatku ve výši 4,00%, který je splatný v okamžiku nákupu, a jiných poplatků, které snižují výnos - např.poplatky depozitáři. Historická výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti fondu. Není-li výslovně uvedeno jinak, ukazatele výkonnosti za období kratší než pět let začínají vždy od zahájení fondu. Údaje o výsledcích za období kratší než 12 měsíců nevypovídají o vývoji fondu, vzhledem k jejich krátkodobému trvání.

Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než pět let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost.

Upozornění

Jedná se o reklamní sdělení. Není-li uvedeno jinak, jsou zdrojem informací společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH a RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Našimi komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina. Prospekt (stejně jako jeho případné změny) byl v souladu s ustanoveními rakouského zákona o investičních fondech InvFG z roku 2011 v platném znění zveřejněn v úředním věstníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Prospekt a Klíčové informace pro investora/KID jsou zájemcům zdarma k dispozici v sídle správce fondu a v sídle banky vykonávající funkci depozitáře. Přesné datum posledního zveřejnění prospektu, jazyky, ve kterých jsou Klíčové informace pro investora k dispozici, stejně tak jako další možná místa pro odběr dokumentů jsou uvedeny na internetových stránkách www.erste-am.com.
Tento text slouží jako dodatečná informace pro investory a je založen na aktuálních vědomostech osob pověřených přípravou textu v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry jsou obecnější povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů, zejména co se týče výnosů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje hodnoty podílového fondu.Dividendový výnos

Rok 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Výnosnost 0,00 1,68 3,29 1,45 0,88

Výhody pro investora

 • Podíl na nejdůležitějších globálních společnostech podnikajících s biotechnologiemi.
 • Šance na výrazný nárůst hodnoty.
 • Optimální diverzifikace v rámci globálních biotechnologických společností i s malým kapitálovým vkladem.
 • Vhodné k pravidelnému spoření (viz spoření do fondů).
 • Investiční fondy jsou zvláštním majetkem.
 • Riziko spojené s investicí

 • Hodnota fondu může výrazně kolísat (vysoká volatilita).
 • Investor nese riziko spojené s biotechnologickým odvětvím v USA.
 • Vzhledem k investování do cizích měn může být podíl ve fondu zatížen kolísáním směnných kurzů.
 • Možnost ztráty investované částky.
 • Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech (2011)

  ESPA STOCK BIOTEC může na základě složení portfolia vykazovat zvýšenou volatilitu, tzn. že podílové hodnoty mohou být i během krátkých období vystaveny velkým výkyvům nahoru a dolů.

  Upozornění

  Jedná se o reklamní sdělení. Není-li uvedeno jinak, jsou zdrojem informací společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH a RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Našimi komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina. Prospekt (stejně jako jeho případné změny) byl v souladu s ustanoveními rakouského zákona o investičních fondech InvFG z roku 2011 v platném znění zveřejněn v úředním věstníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Prospekt a Klíčové informace pro investora/KID jsou zájemcům zdarma k dispozici v sídle správce fondu a v sídle banky vykonávající funkci depozitáře. Přesné datum posledního zveřejnění prospektu, jazyky, ve kterých jsou Klíčové informace pro investora k dispozici, stejně tak jako další možná místa pro odběr dokumentů jsou uvedeny na internetových stránkách www.erste-am.com.
  Tento text slouží jako dodatečná informace pro investory a je založen na aktuálních vědomostech osob pověřených přípravou textu v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry jsou obecnější povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů, zejména co se týče výnosů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje hodnoty podílového fondu.