ESPA STOCK VIENNA

Akciový fond Rakousko

Zpět na přehled

Data k /  Cena k: 29.09.2017 / 20.10.2017

Data výplaty dividendy

AT0000858147 A.

Finanční rok První den obchodování bez nároku na dividendu Výplata null EU-QuSt null Dividendový výnos
1985/1986 02.02.1987 ATS 41,00 0,00 0,84
1986/1987 01.02.1988 ATS 116,50 0,00 2,60
1987/1988 01.02.1989 ATS 110,00 0,00 2,94
1988/1989 01.02.1990 ATS 750,00 0,00 13,97
1989/1990 01.02.1991 ATS 275,00 0,00 2,81
1990/1991 03.02.1992 ATS 185,00 0,00 2,19
1991/1992 01.02.1993 ATS 160,00 0,00 2,07
1992/1993 01.02.1994 ATS 100,00 1,71 1,85
1993/1994 01.02.1995 ATS 100,00 1,36 1,14
1994/1995 01.02.1996 ATS 130,00 2,71 1,91
1995/1996 03.02.1997 ATS 125,00 3,24 1,88
1996/1997 02.02.1998 ATS 125,00 2,07 1,84
1997/1998 01.02.1999 EUR 0,73 0,00 0,12
1998/1999 01.02.2000 EUR 0,60 0,00 1,12
1999/2000 01.02.2001 EUR 0,50 0,01 0,86
2000/2001 01.02.2002 EUR 0,76 0,05 1,40
2001/2002 30.01.2003 EUR 0,48 0,04 0,85
2002/2003 29.01.2004 EUR 0,33 0,05 0,64
2003/2004 28.01.2005 EUR 2,75 0,00 3,43
2004/2005 30.01.2006 EUR 3,50 0,00 2,99
2005/2006 30.01.2007 EUR 5,30 0,00 0,00 2,83
2006/2007 30.01.2008 EUR 5,50 0,00 0,00 2,50
2007/2008 29.01.2009 EUR 2,80 0,18 1,70
2008/2009 28.01.2010 EUR 4,20 0,12 0,07 6,09
2009/2010 28.01.2011 EUR 2,60 0,01 0,01 2,81
2010/2011 30.01.2012 EUR 2,60 0,05 0,02 2,42
2011/2012 30.01.2013 EUR 2,60 0,06 0,04 3,33
2012/2013 30.10.2013 EUR 2,60 0,05 0,02 2,95
2013/2014 30.10.2014 EUR 2,00 0,01 0,00 2,27
2014/2015 29.10.2015 EUR 2,00 0,00 2,71
2015/2016 28.10.2016 EUR 1,50 0,01 1,78
* Základem pro výpočet daně z kapitálových výnosů v Rakousku (KESt) jsou příjmy z fondu, nikoli z distribuce fondu
null

Historické ceny fondu
z:
do:

Upozornění

Jedná se o reklamní sdělení. Není-li uvedeno jinak, jsou zdrojem informací společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH a RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Našimi komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina. Prospekt (stejně jako jeho případné změny) byl v souladu s ustanoveními rakouského zákona o investičních fondech InvFG z roku 2011 v platném znění zveřejněn v úředním věstníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Prospekt a Klíčové informace pro investora/KID jsou zájemcům zdarma k dispozici v sídle správce fondu a v sídle banky vykonávající funkci depozitáře. Přesné datum posledního zveřejnění prospektu, jazyky, ve kterých jsou Klíčové informace pro investora k dispozici, stejně tak jako další možná místa pro odběr dokumentů jsou uvedeny na internetových stránkách www.erste-am.com.
Tento text slouží jako dodatečná informace pro investory a je založen na aktuálních vědomostech osob pověřených přípravou textu v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry jsou obecnější povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů, zejména co se týče výnosů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje hodnoty podílového fondu.