ESPA STOCK VIENNA

Akciový fond Rakousko

Zpět na přehled

Data k /  Cena k: 31.10.2017 / 17.11.2017

Roční závěrka Pololetní závěrka Danový režim fondu Datum výplaty
31.08.2017 28.02.2017 AT0000858147 A (EUR)
01.11.2017
    AT0000813001 T (EUR)
AT0000673397 VT (EUR)
01.11.2017
01.11.2017
31.08.2016 29.02.2016 AT0000858147 A (EUR)
01.11.2016
    AT0000813001 T (EUR)
AT0000673397 VT (EUR)
AT0000858154 T (EUR)
01.11.2016
01.11.2016
01.11.2016
31.08.2015 28.02.2015 AT0000858147 A (EUR)
01.11.2015
    AT0000813001 T (EUR)
AT0000A015F9 VT (USD)
AT0000673397 VT (EUR)
AT0000858154 T (EUR)
01.11.2015
01.11.2015
01.11.2015
01.11.2015
31.08.2014 28.02.2014 AT0000858147 A (EUR)
01.11.2014
    AT0000813001 T (EUR)
AT0000A015F9 VT (USD)
AT0000673397 VT (EUR)
AT0000858154 T (EUR)
01.11.2014
01.11.2014
01.11.2014
01.11.2014
31.08.2013 28.02.2013 AT0000858147 A (EUR)
01.11.2013
    AT0000813001 T (EUR)
AT0000A015F9 VT (USD)
AT0000673397 VT (EUR)
AT0000858154 T (EUR)
01.11.2013
01.11.2013
01.11.2013
01.11.2013
31.08.2012 29.02.2012 AT0000858147 A (EUR)
01.11.2012
    AT0000813001 T (EUR)
AT0000A015F9 VT (USD)
AT0000673397 VT (EUR)
AT0000858154 T (EUR)
01.11.2012
01.11.2012
01.11.2012
01.11.2012
31.08.2011 28.02.2011 AT0000858147 A (EUR)
01.11.2011
    AT0000813001 T (EUR)
AT0000A015F9 VT (USD)
AT0000673397 VT (EUR)
AT0000858154 T (EUR)
01.11.2011
01.11.2011
01.11.2011
01.11.2011
31.08.2010 28.02.2010 AT0000858147 A (EUR)
01.11.2010
    AT0000813001 T (EUR)
AT0000A015F9 VT (USD)
AT0000673397 VT (EUR)
AT0000858154 T (EUR)
01.11.2010
01.11.2010
01.11.2010
01.11.2010
31.08.2009 28.02.2009 AT0000858147 A (EUR)
01.11.2009
    AT0000813001 T (EUR)
AT0000A015F9 VT (USD)
AT0000673397 VT (EUR)
AT0000858154 T (EUR)
01.11.2009
01.11.2009
01.11.2009
01.11.2009
31.08.2008 29.02.2008 AT0000858147 A (EUR)
01.11.2008
    AT0000813001 T (EUR)
AT0000A015F9 VT (USD)
AT0000673397 VT (EUR)
AT0000858154 T (EUR)
01.11.2008
01.11.2008
01.11.2008
01.11.2008
31.08.2007 28.02.2007 AT0000858147 A (EUR)
01.11.2007
    AT0000813001 T (EUR)
AT0000A015F9 VT (USD)
AT0000673397 VT (EUR)
AT0000858154 T (EUR)
01.11.2007
01.11.2007
01.11.2007
01.11.2007
31.08.2006 28.02.2006 AT0000858147 A (EUR)
01.11.2006
    AT0000813001 T (EUR)
AT0000A015F9 VT (USD)
AT0000673397 VT (EUR)
AT0000858154 T (EUR)
01.11.2006
01.11.2006
01.11.2006
01.11.2006
31.08.2005 28.02.2005 AT0000858147 A (EUR)
01.11.2005
    AT0000813001 T (EUR)
AT0000A015F9 VT (USD)
AT0000673397 VT (EUR)
AT0000858154 T (EUR)
01.11.2005
01.11.2005
01.11.2005
01.11.2005
31.08.2004 29.02.2004 AT0000858147 A (EUR)
01.11.2004
    AT0000813001 T (EUR)
AT0000A015F9 VT (USD)
AT0000673397 VT (EUR)
AT0000858154 T (EUR)
01.11.2004
01.11.2004
01.11.2004
01.11.2004
31.08.2003 28.02.2003 AT0000858147 A (EUR)
01.11.2003
    AT0000813001 T (EUR)
AT0000A015F9 VT (USD)
AT0000673397 VT (EUR)
AT0000858154 T (EUR)
01.11.2003
01.11.2003
01.11.2003
01.11.2003
31.08.2002 28.02.2002 AT0000858147 A (EUR)
01.11.2002
    AT0000813001 T (EUR)
AT0000A015F9 VT (USD)
AT0000673397 VT (EUR)
AT0000858154 T (EUR)
01.11.2002
01.11.2002
01.11.2002
01.11.2002
31.08.2001 28.02.2001 AT0000858147 A (EUR)
01.11.2001
    AT0000813001 T (EUR)
AT0000A015F9 VT (USD)
AT0000673397 VT (EUR)
AT0000858154 T (EUR)
01.11.2001
01.11.2001
01.11.2001
01.11.2001
31.08.2000 29.02.2000 AT0000858147 A (EUR)
01.11.2000
    AT0000813001 T (EUR)
AT0000A015F9 VT (USD)
AT0000673397 VT (EUR)
AT0000858154 T (EUR)
01.11.2000
01.11.2000
01.11.2000
01.11.2000
Zobrazit celou tabulku

Upozornění

Jedná se o reklamní sdělení. Není-li uvedeno jinak, jsou zdrojem informací společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH a RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Našimi komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina. Prospekt (stejně jako jeho případné změny) byl v souladu s ustanoveními rakouského zákona o investičních fondech InvFG z roku 2011 v platném znění zveřejněn v úředním věstníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Prospekt a Klíčové informace pro investora/KID jsou zájemcům zdarma k dispozici v sídle správce fondu a v sídle banky vykonávající funkci depozitáře. Přesné datum posledního zveřejnění prospektu, jazyky, ve kterých jsou Klíčové informace pro investora k dispozici, stejně tak jako další možná místa pro odběr dokumentů jsou uvedeny na internetových stránkách www.erste-am.com.
Tento text slouží jako dodatečná informace pro investory a je založen na aktuálních vědomostech osob pověřených přípravou textu v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry jsou obecnější povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů, zejména co se týče výnosů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje hodnoty podílového fondu.