ESPA STOCK EUROPE EMERGING

Akciový fond zaměřený na rozvíjející se trhy ve střední a východní Evropě

Zpět na přehled

Data k /  Cena k: 31.10.2017 / 17.11.2017

Data výplaty dividendy

AT0000858428 A.

Finanční rok První den obchodování bez nároku na dividendu Výplata null EU-QuSt null Dividendový výnos
1990/1991 02.09.1991 ATS 300,00 0,00 3,13
1991/1992 01.09.1992 ATS 235,00 0,00 3,36
1992/1993 01.09.1993 ATS 200,00 0,00 3,86
1993/1994 01.09.1994 ATS 110,00 13,54 1,71
1994/1995 01.09.1995 ATS 100,00 3,37 1,19
1995/1996 02.09.1996 ATS 130,00 1,86 2,44
1996/1997 01.09.1997 ATS 11,00 0,82 0,14
1997/1998 01.09.1998 ATS 10,00 0,06 0,85
1998/1999 01.09.1999 EUR 0,50 0,00 1,44
1999/2000 01.09.2000 EUR 0,50 0,00 1,06
2000/2001 03.09.2001 EUR 0,50 0,00 0,84
2001/2002 29.08.2002 EUR 0,23 0,00 0,55
2002/2003 28.08.2003 EUR 0,25 0,00 0,54
2003/2004 30.08.2004 EUR 0,46 0,46 0,82
2004/2005 30.08.2005 EUR 2,00 0,86 2,95
2005/2006 01.09.2006 EUR 3,00 0,00 2,73
2006/2007 30.08.2007 EUR 2,40 0,00 1,49
2007/2008 28.08.2008 EUR 3,80 0,00 1,95
2008/2009 28.08.2009 EUR 2,80 0,04 2,14
2009/2010 30.08.2010 EUR 1,60 0,00 2,16
2010/2011 30.08.2011 EUR 2,00 0,13 0,00 2,14
2011/2012 30.08.2012 EUR 2,50 0,03 0,00 2,99
2012/2013 29.08.2013 EUR 2,50 0,21 2,86
2013/2014 28.08.2014 EUR 1,80 0,00 2,28
2014/2015 28.08.2015 EUR 1,50 0,00 1,93
2015/2016 30.08.2016 EUR 1,00 0,00 1,71
2016/2017 30.08.2017 EUR 1,40 0,00 2,31
* Základem pro výpočet daně z kapitálových výnosů v Rakousku (KESt) jsou příjmy z fondu, nikoli z distribuce fondu
null

Historické ceny fondu
z:
do:

Upozornění

Jedná se o reklamní sdělení. Není-li uvedeno jinak, jsou zdrojem informací společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH a RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Našimi komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina. Prospekt (stejně jako jeho případné změny) byl v souladu s ustanoveními rakouského zákona o investičních fondech InvFG z roku 2011 v platném znění zveřejněn v úředním věstníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Prospekt a Klíčové informace pro investora/KID jsou zájemcům zdarma k dispozici v sídle správce fondu a v sídle banky vykonávající funkci depozitáře. Přesné datum posledního zveřejnění prospektu, jazyky, ve kterých jsou Klíčové informace pro investora k dispozici, stejně tak jako další možná místa pro odběr dokumentů jsou uvedeny na internetových stránkách www.erste-am.com.
Tento text slouží jako dodatečná informace pro investory a je založen na aktuálních vědomostech osob pověřených přípravou textu v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry jsou obecnější povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů, zejména co se týče výnosů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje hodnoty podílového fondu.