ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE

Dluhopisový fond s evropskými dluhopisy

Zpět na přehled

Data k /  Cena k: 31.08.2017 / 22.09.2017

Data výplaty dividendy

AT0000858527 A.

Finanční rok První den obchodování bez nároku na dividendu Výplata null EU-QuSt null Dividendový výnos
1986/1987 05.10.1987 ATS 22,50 0,00 2,33
1987/1988 17.10.1988 ATS 100,00 0,00 10,45
1988/1989 09.10.1989 ATS 105,00 0,00 10,60
1989/1990 08.10.1990 ATS 88,00 0,00 9,19
1990/1991 08.10.1991 ATS 90,00 0,00 10,56
1991/1992 08.10.1992 ATS 82,00 0,00 9,24
1992/1993 08.10.1993 ATS 77,50 0,00 9,61
1993/1994 10.10.1994 ATS 63,00 11,51 7,44
1994/1995 09.10.1995 ATS 60,00 11,14 7,80
1995/1996 08.10.1996 ATS 56,00 12,04 7,15
1996/1997 15.10.1997 ATS 60,00 12,87 7,24
1997/1998 15.10.1998 ATS 50,00 10,56 5,82
1998/1999 15.10.1999 EUR 3,60 0,67 5,75
1999/2000 16.10.2000 EUR 3,60 0,67 6,10
2000/2001 15.10.2001 EUR 3,60 0,63 6,00
2001/2002 11.10.2002 EUR 3,30 0,64 5,49
2002/2003 13.10.2003 EUR 3,00 0,62 4,99
2003/2004 13.10.2004 EUR 2,80 0,52 4,83
2004/2005 13.10.2005 EUR 2,65 0,51 0,04 4,62
2005/2006 12.10.2006 EUR 2,40 0,48 0,26 4,11
2006/2007 11.10.2007 EUR 2,30 0,46 0,26 4,16
2007/2008 13.10.2008 EUR 2,20 0,44 0,28 4,22
2008/2009 13.10.2009 EUR 2,10 0,42 0,34 4,00
2009/2010 13.10.2010 EUR 2,00 0,46 0,36 3,62
2010/2011 13.10.2011 EUR 1,80 0,44 0,40 3,09
2011/2012 11.10.2012 EUR 1,80 0,30 0,63 3,23
2012/2013 11.10.2013 EUR 1,77 0,44 0,55 3,00
2013/2014 13.10.2014 EUR 1,48 0,42 0,51 2,61
2014/2015 13.10.2015 EUR 1,39 0,57 0,52 2,31
2015/2016 13.10.2016 EUR 1,00 0,60 0,44 1,64
null
null

Historické ceny fondu
z:
do:

Upozornění

Jedná se o reklamní sdělení. Není-li uvedeno jinak, jsou zdrojem informací společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH a RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Našimi komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina. Prospekt (stejně jako jeho případné změny) byl v souladu s ustanoveními rakouského zákona o investičních fondech InvFG z roku 2011 v platném znění zveřejněn v úředním věstníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Prospekt a Klíčové informace pro investora/KID jsou zájemcům zdarma k dispozici v sídle správce fondu a v sídle banky vykonávající funkci depozitáře. Přesné datum posledního zveřejnění prospektu, jazyky, ve kterých jsou Klíčové informace pro investora k dispozici, stejně tak jako další možná místa pro odběr dokumentů jsou uvedeny na internetových stránkách www.erste-am.com.
Tento text slouží jako dodatečná informace pro investory a je založen na aktuálních vědomostech osob pověřených přípravou textu v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry jsou obecnější povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů, zejména co se týče výnosů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje hodnoty podílového fondu.