ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE

Dluhopisový fond s evropskými dluhopisy

Zpět na přehled

Data k /  Cena k: 31.10.2017 / 17.11.2017

Roční závěrka Pololetní závěrka Danový režim fondu Datum výplaty
31.08.2017 28.02.2017 AT0000858527 A (EUR)
15.10.2017
    AT0000812805 T (EUR)
AT0000639455 VT (CZK)
AT0000673215 VT (EUR)
15.10.2017
15.10.2017
15.10.2017
31.08.2016 29.02.2016 AT0000858527 A (EUR)
15.10.2016
    AT0000812805 T (EUR)
AT0000639455 VT (CZK)
AT0000673215 VT (EUR)
AT0000950829 T (EUR)
15.10.2016
15.10.2016
15.10.2016
15.10.2016
31.08.2015 28.02.2015 AT0000858527 A (EUR)
15.10.2015
    AT0000812805 T (EUR)
AT0000639455 VT (CZK)
AT0000673215 VT (EUR)
AT0000950829 T (EUR)
15.10.2015
15.10.2015
15.10.2015
15.10.2015
31.08.2014 28.02.2014 AT0000858527 A (EUR)
15.10.2014
    AT0000812805 T (EUR)
AT0000639455 VT (CZK)
AT0000673215 VT (EUR)
AT0000950829 T (EUR)
15.10.2014
15.10.2014
15.10.2014
15.10.2014
31.08.2009 28.02.2009 AT0000858527 A (EUR)
15.10.2009
    AT0000812805 T (EUR)
AT0000639455 VT (CZK)
AT0000673215 VT (EUR)
AT0000950829 T (EUR)
15.10.2009
15.10.2009
15.10.2009
15.10.2009
31.08.2008 29.02.2008 AT0000858527 A (EUR)
15.10.2008
    AT0000812805 T (EUR)
AT0000639455 VT (CZK)
AT0000673215 VT (EUR)
AT0000950829 T (EUR)
15.10.2008
15.10.2008
15.10.2008
15.10.2008
31.08.2007 28.02.2007 AT0000858527 A (EUR)
15.10.2007
    AT0000812805 T (EUR)
AT0000639455 VT (CZK)
AT0000673215 VT (EUR)
AT0000950829 T (EUR)
15.10.2007
15.10.2007
15.10.2007
15.10.2007
31.08.2006 28.02.2006 AT0000858527 A (EUR)
15.10.2006
    AT0000812805 T (EUR)
AT0000639455 VT (CZK)
AT0000673215 VT (EUR)
AT0000950829 T (EUR)
15.10.2006
15.10.2006
15.10.2006
15.10.2006
31.08.2005 28.02.2005 AT0000858527 A (EUR)
15.10.2005
    AT0000812805 T (EUR)
AT0000639455 VT (CZK)
AT0000673215 VT (EUR)
AT0000950829 T (EUR)
15.10.2005
15.10.2005
15.10.2005
15.10.2005
31.08.2004 29.02.2004 AT0000858527 A (EUR)
15.10.2004
    AT0000812805 T (EUR)
AT0000639455 VT (CZK)
AT0000673215 VT (EUR)
AT0000950829 T (EUR)
15.10.2004
15.10.2004
15.10.2004
15.10.2004
31.08.2003 28.02.2003 AT0000858527 A (EUR)
15.10.2003
    AT0000812805 T (EUR)
AT0000639455 VT (CZK)
AT0000673215 VT (EUR)
AT0000950829 T (EUR)
15.10.2003
15.10.2003
15.10.2003
15.10.2003
31.08.2002 28.02.2002 AT0000858527 A (EUR)
15.10.2002
    AT0000812805 T (EUR)
AT0000639455 VT (CZK)
AT0000673215 VT (EUR)
AT0000950829 T (EUR)
15.10.2002
15.10.2002
15.10.2002
15.10.2002
31.08.2001 28.02.2001 AT0000858527 A (EUR)
15.10.2001
    AT0000812805 T (EUR)
AT0000639455 VT (CZK)
AT0000673215 VT (EUR)
AT0000950829 T (EUR)
15.10.2001
15.10.2001
15.10.2001
15.10.2001
31.08.2000 29.02.2000 AT0000858527 A (EUR)
15.10.2000
    AT0000812805 T (EUR)
AT0000639455 VT (CZK)
AT0000673215 VT (EUR)
AT0000950829 T (EUR)
15.10.2000
15.10.2000
15.10.2000
15.10.2000
31.08.1999 28.02.1999 AT0000858527 A (EUR)
15.10.1999
    AT0000812805 T (EUR)
AT0000639455 VT (CZK)
AT0000673215 VT (EUR)
AT0000950829 T (EUR)
15.10.1999
15.10.1999
15.10.1999
15.10.1999
Zobrazit celou tabulku

Upozornění

Jedná se o reklamní sdělení. Není-li uvedeno jinak, jsou zdrojem informací společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH a RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Našimi komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina. Prospekt (stejně jako jeho případné změny) byl v souladu s ustanoveními rakouského zákona o investičních fondech InvFG z roku 2011 v platném znění zveřejněn v úředním věstníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Prospekt a Klíčové informace pro investora/KID jsou zájemcům zdarma k dispozici v sídle správce fondu a v sídle banky vykonávající funkci depozitáře. Přesné datum posledního zveřejnění prospektu, jazyky, ve kterých jsou Klíčové informace pro investora k dispozici, stejně tak jako další možná místa pro odběr dokumentů jsou uvedeny na internetových stránkách www.erste-am.com.
Tento text slouží jako dodatečná informace pro investory a je založen na aktuálních vědomostech osob pověřených přípravou textu v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry jsou obecnější povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů, zejména co se týče výnosů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje hodnoty podílového fondu.