ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE

Dluhopisový fond s evropskými dluhopisy

Zpět na přehled

Data k /  Cena k: 31.10.2017 / 17.11.2017

Charakteristika investice

Investiční cílem fondu ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE je dosažení pravidelného výnosu z portfolia evropských dluhopisů. Fond investuje do státních dluhopisů, dluhopisů nadnárodních emitentů, hypotečních zástavních listů, zajištěných dluhopisů a firemních dluhopisů. Kromě toho jsou v portfoliu zahrnuty i eurodluhopisy a dluhopisy v jiných evropských měnách (britská libra, švédská a norská koruna, švýcarský frank nebo polský zlotý). Fond může investovat do jednotlivých dluhopisů stejně tak do investičních fondů. Měnové riziko vůči koruně není zajišťováno.

Fond - klíčová data

Majetek fondu EUR  235,13 Mio.
Den prvního vydání 18.05.1987
Účetní rok fondu 01.09.  do  31.08.
Datum výplaty dividendy 15.10.
Registrace pro prodej AT,CZ,DE,HU,RO
Vstupní poplatek 3,50%
Výstupní poplatek 0,00%
Správcovský poplatek max. 0,72% p.a.
Rizikový profil podle KID
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Doporučený investiční horizont minimálně 6 let
Depozitář Erste Group Bank AG
Investiční společnost ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Kontakt ansprechpartner@sparinvest.com

Typ podílového listu ISIN Měna Kurz
Distribuční třída (A) AT0000858527 EUR 59,02
Kapitalizační třída (T) AT0000812805 * EUR 104,83
Kapitalizační třída (VT) AT0000639455 CZK 3.036,38
Kapitalizační třída (VT) AT0000673215 EUR 118,69

null


Výkonnost

Zoom / Details

Výkonnost v % p.a.

Měna Od založení fondu Zacátek roku* 1 rok 3 roky 5 let 10 let
EUR 5,08 -0,88 -0,78 1,35 2,25 4,11

* absolutní


Roční výkonnost (v %, v základní měně fondu)

Výkonnost je počítána v souladu s metodou OeKB. Výpočet zahrnuje již poplatek za správu. Nicméně, ilustrace je bez vstupního poplatku ve výši 3,50%, který je splatný v okamžiku nákupu, a jiných poplatků, které snižují výnos - např.poplatky depozitáři. Historická výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti fondu. Není-li výslovně uvedeno jinak, ukazatele výkonnosti za období kratší než pět let začínají vždy od zahájení fondu. Údaje o výsledcích za období kratší než 12 měsíců nevypovídají o vývoji fondu, vzhledem k jejich krátkodobému trvání.

Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než pět let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost.

Upozornění

Jedná se o reklamní sdělení. Není-li uvedeno jinak, jsou zdrojem informací společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH a RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Našimi komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina. Prospekt (stejně jako jeho případné změny) byl v souladu s ustanoveními rakouského zákona o investičních fondech InvFG z roku 2011 v platném znění zveřejněn v úředním věstníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Prospekt a Klíčové informace pro investora/KID jsou zájemcům zdarma k dispozici v sídle správce fondu a v sídle banky vykonávající funkci depozitáře. Přesné datum posledního zveřejnění prospektu, jazyky, ve kterých jsou Klíčové informace pro investora k dispozici, stejně tak jako další možná místa pro odběr dokumentů jsou uvedeny na internetových stránkách www.erste-am.com.
Tento text slouží jako dodatečná informace pro investory a je založen na aktuálních vědomostech osob pověřených přípravou textu v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry jsou obecnější povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů, zejména co se týče výnosů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje hodnoty podílového fondu.Dividendový výnos

Rok 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Výnosnost 3,00 2,61 2,31 1,64 1,48

Výhody pro investora

 • Široká diverzifikace emitentů z různých zemí a sektorů.
 • Příležitost získat atraktivní roční výnos.
 • Zhodnocení investice je možné prostřednictvím měnových zisků.
 • Zisky jsou možné i pokud úrokové sazby klesají.
 • Riziko spojené s investicí

 • Rostoucí úrokové sazby mohou vést k poklesu cen.
 • Vzhledem k investování do cizích měn může být hodnota majetku fondu zatížena kolísáním směnných kurzů.
 • Klienti nesou kreditní riziko zahrnutých evropských společností a zemí.
 • Fond může vykazovat výkyvy cen (hodnoty majetku) a je možná i ztráta z investice .
 • Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech (2011)

  ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE může významně investovat do derivativních nástrojů (včetně swapů a jiných OTC derivátů) ve smyslu § 73 InvFG 2011.
  ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE v souladu s ustanoveními fondu schválenými Rakouským úřadem pro dohled nad finančními trhy (Österreichische Finanzmarktaufsicht) zamýšlí investovat více než 35 % svého fondového jmění do cenných papírů a/nebo nástrojů finančního trhu veřejných emitentů. Přesný seznam těchto emitentů najdete v prospektu, odstavec II, bod 12.
  ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE může významně investovat do investičních fondů (OGAW, OGA) ve smyslu § 71 InvFG 2011.

  Upozornění

  Jedná se o reklamní sdělení. Není-li uvedeno jinak, jsou zdrojem informací společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH a RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Našimi komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina. Prospekt (stejně jako jeho případné změny) byl v souladu s ustanoveními rakouského zákona o investičních fondech InvFG z roku 2011 v platném znění zveřejněn v úředním věstníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Prospekt a Klíčové informace pro investora/KID jsou zájemcům zdarma k dispozici v sídle správce fondu a v sídle banky vykonávající funkci depozitáře. Přesné datum posledního zveřejnění prospektu, jazyky, ve kterých jsou Klíčové informace pro investora k dispozici, stejně tak jako další možná místa pro odběr dokumentů jsou uvedeny na internetových stránkách www.erste-am.com.
  Tento text slouží jako dodatečná informace pro investory a je založen na aktuálních vědomostech osob pověřených přípravou textu v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry jsou obecnější povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů, zejména co se týče výnosů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje hodnoty podílového fondu.