ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA

Akciový fond Severní Amerika

Zpět na přehled

Data k /  Cena k: 29.09.2017 / 17.10.2017

Roční závěrka Pololetní závěrka Danový režim fondu Datum výplaty
30.06.2017 31.12.2016 AT0000822812 A (EUR)
AT0000858584 A (USD)
01.09.2017
01.09.2017
    AT0000812862 T (USD)
AT0000822655 T (EUR)
AT0000A0A1P0 VT (EUR)
AT0000673371 VT (USD)
AT0000639463 VT (CZK)
AT0000822788 T (EUR)
AT0000627476 VT (HUF)
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
30.06.2016 31.12.2015 AT0000822812 A (EUR)
AT0000858584 A (USD)
01.09.2016
01.09.2016
    AT0000812862 T (USD)
AT0000822655 T (EUR)
AT0000A0A1P0 VT (EUR)
AT0000673371 VT (USD)
AT0000639463 VT (CZK)
AT0000822788 T (EUR)
AT0000627476 VT (HUF)
01.09.2016
01.09.2016
01.09.2016
01.09.2016
01.09.2016
01.09.2016
01.09.2016
30.06.2015 31.12.2014 AT0000822812 A (EUR)
AT0000858584 A (USD)
01.09.2015
01.09.2015
    AT0000812862 T (USD)
AT0000822655 T (EUR)
AT0000A0A1P0 VT (EUR)
AT0000673371 VT (USD)
AT0000639463 VT (CZK)
AT0000822788 T (EUR)
AT0000627476 VT (HUF)
01.09.2015
01.09.2015
01.09.2015
01.09.2015
01.09.2015
01.09.2015
01.09.2015
30.06.2014 31.12.2013 AT0000822812 A (EUR)
AT0000858584 A (USD)
01.09.2014
01.09.2014
    AT0000812862 T (USD)
AT0000822655 T (EUR)
AT0000A0A1P0 VT (EUR)
AT0000673371 VT (USD)
AT0000639463 VT (CZK)
AT0000822788 T (EUR)
AT0000627476 VT (HUF)
01.09.2014
01.09.2014
01.09.2014
01.09.2014
01.09.2014
01.09.2014
01.09.2014
30.06.2013 31.12.2012 AT0000822812 A (EUR)
AT0000858584 A (USD)
01.09.2013
01.09.2013
    AT0000812862 T (USD)
AT0000822655 T (EUR)
AT0000A0A1P0 VT (EUR)
AT0000673371 VT (USD)
AT0000639463 VT (CZK)
AT0000822788 T (EUR)
AT0000627476 VT (HUF)
01.09.2013
01.09.2013
01.09.2013
01.09.2013
01.09.2013
01.09.2013
01.09.2013
30.06.2012 31.12.2011 AT0000822812 A (EUR)
AT0000858584 A (USD)
01.09.2012
01.09.2012
    AT0000812862 T (USD)
AT0000822655 T (EUR)
AT0000A0A1P0 VT (EUR)
AT0000673371 VT (USD)
AT0000639463 VT (CZK)
AT0000822788 T (EUR)
AT0000627476 VT (HUF)
01.09.2012
01.09.2012
01.09.2012
01.09.2012
01.09.2012
01.09.2012
01.09.2012
30.06.2011 31.12.2010 AT0000822812 A (EUR)
AT0000858584 A (USD)
01.09.2011
01.09.2011
    AT0000812862 T (USD)
AT0000822655 T (EUR)
AT0000A0A1P0 VT (EUR)
AT0000673371 VT (USD)
AT0000639463 VT (CZK)
AT0000822788 T (EUR)
AT0000627476 VT (HUF)
01.09.2011
01.09.2011
01.09.2011
01.09.2011
01.09.2011
01.09.2011
01.09.2011
30.06.2010 31.12.2009 AT0000822812 A (EUR)
AT0000858584 A (USD)
01.09.2010
01.09.2010
    AT0000812862 T (USD)
AT0000822655 T (EUR)
AT0000A0A1P0 VT (EUR)
AT0000673371 VT (USD)
AT0000639463 VT (CZK)
AT0000822788 T (EUR)
AT0000627476 VT (HUF)
01.09.2010
01.09.2010
01.09.2010
01.09.2010
01.09.2010
01.09.2010
01.09.2010
30.06.2009 31.12.2008 AT0000822812 A (EUR)
AT0000858584 A (USD)
01.09.2009
01.09.2009
    AT0000812862 T (USD)
AT0000822655 T (EUR)
AT0000A0A1P0 VT (EUR)
AT0000673371 VT (USD)
AT0000639463 VT (CZK)
AT0000822788 T (EUR)
AT0000627476 VT (HUF)
AT0000622931 VT (SKK)
01.09.2009
01.09.2009
01.09.2009
01.09.2009
01.09.2009
01.09.2009
01.09.2009
01.09.2009
30.06.2008 31.12.2007 AT0000822812 A (EUR)
AT0000858584 A (USD)
01.09.2008
01.09.2008
    AT0000812862 T (USD)
AT0000822655 T (EUR)
AT0000A0A1P0 VT (EUR)
AT0000673371 VT (USD)
AT0000639463 VT (CZK)
AT0000822788 T (EUR)
AT0000627476 VT (HUF)
AT0000622931 VT (SKK)
01.09.2008
01.09.2008
01.09.2008
01.09.2008
01.09.2008
01.09.2008
01.09.2008
01.09.2008
30.06.2007 31.12.2006 AT0000822812 A (EUR)
AT0000858584 A (USD)
01.09.2007
01.09.2007
    AT0000812862 T (USD)
AT0000822655 T (EUR)
AT0000A0A1P0 VT (EUR)
AT0000673371 VT (USD)
AT0000639463 VT (CZK)
AT0000822788 T (EUR)
AT0000627476 VT (HUF)
AT0000622931 VT (SKK)
01.09.2007
01.09.2007
01.09.2007
01.09.2007
01.09.2007
01.09.2007
01.09.2007
01.09.2007
30.06.2006 31.12.2005 AT0000822812 A (EUR)
AT0000858584 A (USD)
01.09.2006
01.09.2006
    AT0000812862 T (USD)
AT0000822655 T (EUR)
AT0000A0A1P0 VT (EUR)
AT0000673371 VT (USD)
AT0000639463 VT (CZK)
AT0000822788 T (EUR)
AT0000627476 VT (HUF)
AT0000622931 VT (SKK)
01.09.2006
01.09.2006
01.09.2006
01.09.2006
01.09.2006
01.09.2006
01.09.2006
01.09.2006
30.06.2005 31.12.2004 AT0000822812 A (EUR)
AT0000858584 A (USD)
01.09.2005
01.09.2005
    AT0000812862 T (USD)
AT0000822655 T (EUR)
AT0000A0A1P0 VT (EUR)
AT0000673371 VT (USD)
AT0000639463 VT (CZK)
AT0000822788 T (EUR)
AT0000627476 VT (HUF)
AT0000622931 VT (SKK)
01.09.2005
01.09.2005
01.09.2005
01.09.2005
01.09.2005
01.09.2005
01.09.2005
01.09.2005
30.06.2004 31.12.2003 AT0000822812 A (EUR)
AT0000858584 A (USD)
01.09.2004
01.09.2004
    AT0000812862 T (USD)
AT0000822655 T (EUR)
AT0000A0A1P0 VT (EUR)
AT0000673371 VT (USD)
AT0000639463 VT (CZK)
AT0000822788 T (EUR)
AT0000627476 VT (HUF)
AT0000622931 VT (SKK)
01.09.2004
01.09.2004
01.09.2004
01.09.2004
01.09.2004
01.09.2004
01.09.2004
01.09.2004
30.06.2003 31.12.2002 AT0000822812 A (EUR)
AT0000858584 A (USD)
01.09.2003
01.09.2003
    AT0000812862 T (USD)
AT0000822655 T (EUR)
AT0000A0A1P0 VT (EUR)
AT0000673371 VT (USD)
AT0000639463 VT (CZK)
AT0000822788 T (EUR)
AT0000627476 VT (HUF)
01.09.2003
01.09.2003
01.09.2003
01.09.2003
01.09.2003
01.09.2003
01.09.2003
30.06.2002 31.12.2001 AT0000822812 A (EUR)
AT0000858584 A (USD)
01.09.2002
01.09.2002
    AT0000812862 T (USD)
AT0000822655 T (EUR)
AT0000A0A1P0 VT (EUR)
AT0000673371 VT (USD)
AT0000639463 VT (CZK)
AT0000822788 T (EUR)
AT0000627476 VT (HUF)
01.09.2002
01.09.2002
01.09.2002
01.09.2002
01.09.2002
01.09.2002
01.09.2002
30.06.2001 31.12.2000 AT0000822812 A (EUR)
AT0000858584 A (USD)
01.09.2001
01.09.2001
    AT0000812862 T (USD)
AT0000822655 T (EUR)
AT0000A0A1P0 VT (EUR)
AT0000673371 VT (USD)
AT0000639463 VT (CZK)
AT0000822788 T (EUR)
AT0000627476 VT (HUF)
01.09.2001
01.09.2001
01.09.2001
01.09.2001
01.09.2001
01.09.2001
01.09.2001
Zobrazit celou tabulku

Upozornění

Jedná se o reklamní sdělení. Není-li uvedeno jinak, jsou zdrojem informací společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH a RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Našimi komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina. Prospekt (stejně jako jeho případné změny) byl v souladu s ustanoveními rakouského zákona o investičních fondech InvFG z roku 2011 v platném znění zveřejněn v úředním věstníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Prospekt a Klíčové informace pro investora/KID jsou zájemcům zdarma k dispozici v sídle správce fondu a v sídle banky vykonávající funkci depozitáře. Přesné datum posledního zveřejnění prospektu, jazyky, ve kterých jsou Klíčové informace pro investora k dispozici, stejně tak jako další možná místa pro odběr dokumentů jsou uvedeny na internetových stránkách www.erste-am.com.
Tento text slouží jako dodatečná informace pro investory a je založen na aktuálních vědomostech osob pověřených přípravou textu v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry jsou obecnější povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů, zejména co se týče výnosů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje hodnoty podílového fondu.