ESPA STOCK ISTANBUL

Akciový fond se zaměřením na Turecko

Zpět na přehled

Data k /  Cena k: 29.09.2017 / 20.10.2017

Data výplaty dividendy

AT0000704333 A.

Finanční rok První den obchodování bez nároku na dividendu Výplata null EU-QuSt null Dividendový výnos
2001/2002 30.07.2002 EUR 2,31 2,31 2,31
2002/2003 30.07.2003 EUR 0,00 0,00 0,00
2003/2004 29.07.2004 EUR 0,94 0,23 0,91
2004/2005 28.07.2005 EUR 3,00 0,00 1,81
2005/2006 28.07.2006 EUR 7,00 0,60 2,58
2006/2007 30.07.2007 EUR 7,00 0,25 0,06 2,56
2007/2008 30.07.2008 EUR 9,00 0,28 2,14
2008/2009 30.07.2009 EUR 5,50 0,76 1,99
2009/2010 29.07.2010 EUR 7,00 0,70 0,18 3,01
2010/2011 28.07.2011 EUR 7,00 3,21 0,17 1,92
2011/2012 30.07.2012 EUR 6,00 0,57 0,43 2,06
2012/2013 30.07.2013 EUR 8,00 3,93 0,41 2,43
2013/2014 01.08.2014 EUR 6,00 0,00 0,08 1,89
2014/2015 30.07.2015 EUR 6,00 0,00 1,91
2015/2016 28.07.2016 EUR 6,00 0,00 2,17
2016/2017 28.07.2017 EUR 5,00 0,00 2,12
* Základem pro výpočet daně z kapitálových výnosů v Rakousku (KESt) jsou příjmy z fondu, nikoli z distribuce fondu
null

Historické ceny fondu
z:
do:

Upozornění

Jedná se o reklamní sdělení. Není-li uvedeno jinak, jsou zdrojem informací společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH a RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Našimi komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina. Prospekt (stejně jako jeho případné změny) byl v souladu s ustanoveními rakouského zákona o investičních fondech InvFG z roku 2011 v platném znění zveřejněn v úředním věstníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Prospekt a Klíčové informace pro investora/KID jsou zájemcům zdarma k dispozici v sídle správce fondu a v sídle banky vykonávající funkci depozitáře. Přesné datum posledního zveřejnění prospektu, jazyky, ve kterých jsou Klíčové informace pro investora k dispozici, stejně tak jako další možná místa pro odběr dokumentů jsou uvedeny na internetových stránkách www.erste-am.com.
Tento text slouží jako dodatečná informace pro investory a je založen na aktuálních vědomostech osob pověřených přípravou textu v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry jsou obecnější povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů, zejména co se týče výnosů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje hodnoty podílového fondu.