ESPA STOCK GLOBAL EMERGING MARKETS

Akciový fond se zaměřením na rozvíjejíci se trhy

Zpět na přehled

Data k /  Cena k: 31.10.2017 / 16.11.2017

Data výplaty dividendy

AT0000680962 A.

Finanční rok První den obchodování bez nároku na dividendu Výplata null EU-QuSt null Dividendový výnos
2001/2002 30.07.2002 EUR 0,06 0,06 0,06
2002/2003 30.07.2003 EUR 0,00 0,00 0,00
2003/2004 29.07.2004 EUR 1,50 0,00 1,98
2004/2005 28.07.2005 EUR 1,50 0,01 1,81
2005/2006 28.07.2006 EUR 2,80 0,00 2,47
2006/2007 30.07.2007 EUR 2,80 0,00 2,07
2007/2008 30.07.2008 EUR 3,30 0,07 1,77
2008/2009 30.07.2009 EUR 2,80 0,09 1,92
2009/2010 29.07.2010 EUR 2,50 2,18
2010/2011 28.07.2011 EUR 2,50 0,00 1,66
2011/2012 28.08.2012 EUR 2,50 0,01 1,62
2012/2013 30.07.2013 EUR 2,50 0,09 0,00 1,80
2013/2014 30.07.2014 EUR 2,50 0,00 0,00 1,97
2014/2015 30.07.2015 EUR 2,50 0,00 0,00 1,76
2015/2016 28.07.2016 EUR 2,50 0,00 1,70
2016/2017 28.07.2017 EUR 2,50 0,08 1,75
* Základem pro výpočet daně z kapitálových výnosů v Rakousku (KESt) jsou příjmy z fondu, nikoli z distribuce fondu
null

Historické ceny fondu
z:
do:

Upozornění

Jedná se o reklamní sdělení. Není-li uvedeno jinak, jsou zdrojem informací společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH a RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Našimi komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina. Prospekt (stejně jako jeho případné změny) byl v souladu s ustanoveními rakouského zákona o investičních fondech InvFG z roku 2011 v platném znění zveřejněn v úředním věstníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Prospekt a Klíčové informace pro investora/KID jsou zájemcům zdarma k dispozici v sídle správce fondu a v sídle banky vykonávající funkci depozitáře. Přesné datum posledního zveřejnění prospektu, jazyky, ve kterých jsou Klíčové informace pro investora k dispozici, stejně tak jako další možná místa pro odběr dokumentů jsou uvedeny na internetových stránkách www.erste-am.com.
Tento text slouží jako dodatečná informace pro investory a je založen na aktuálních vědomostech osob pověřených přípravou textu v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry jsou obecnější povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů, zejména co se týče výnosů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje hodnoty podílového fondu.