ERSTE BOND DANUBIA

Dluhopisový fond s těžištěm ve střední a východní Evropě

Zpět na přehled

Data k /  Cena k: 31.10.2017 / 17.11.2017

Data výplaty dividendy

AT0000831409 A.

Finanční rok První den obchodování bez nároku na dividendu Výplata null EU-QuSt null Dividendový výnos
1997/1998 02.09.1998 ATS 75,00 17,08 7,60
1998/1999 01.09.1999 EUR 7,14 1,78 12,20
1999/2000 01.09.2000 EUR 5,05 1,26 8,71
2000/2001 03.09.2001 EUR 5,30 1,31 8,97
2001/2002 29.08.2002 EUR 5,00 1,22 8,16
2002/2003 28.08.2003 EUR 5,00 1,16 7,63
2003/2004 30.08.2004 EUR 4,50 0,98 6,90
2004/2005 30.08.2005 EUR 4,25 0,98 6,80
2005/2006 01.09.2006 EUR 4,15 0,96 0,47 5,90
2006/2007 30.08.2007 EUR 4,25 1,02 0,58 6,48
2007/2008 28.08.2008 EUR 4,94 1,24 0,72 7,38
2008/2009 28.08.2009 EUR 4,50 1,03 0,76 6,51
2009/2010 30.08.2010 EUR 4,10 1,02 0,81 6,85
2010/2011 30.08.2011 EUR 3,75 0,89 0,71 5,71
2011/2012 30.08.2012 EUR 3,60 0,90 1,21 5,74
2012/2013 29.08.2013 EUR 3,26 0,81 1,05 5,02
2013/2014 28.08.2014 EUR 2,85 0,56 0,91 4,71
2014/2015 28.08.2015 EUR 2,40 0,35 0,76 3,84
2015/2016 30.08.2016 EUR 2,10 0,70 0,88 3,51
2016/2017 30.08.2017 EUR 1,60 0,53 2,60
* Základem pro výpočet daně z kapitálových výnosů v Rakousku (KESt) jsou příjmy z fondu, nikoli z distribuce fondu
null

Historické ceny fondu
z:
do:

Upozornění

Jedná se o reklamní sdělení. Není-li uvedeno jinak, jsou zdrojem informací společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH a RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Našimi komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina. Prospekt (stejně jako jeho případné změny) byl v souladu s ustanoveními rakouského zákona o investičních fondech InvFG z roku 2011 v platném znění zveřejněn v úředním věstníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Prospekt a Klíčové informace pro investora/KID jsou zájemcům zdarma k dispozici v sídle správce fondu a v sídle banky vykonávající funkci depozitáře. Přesné datum posledního zveřejnění prospektu, jazyky, ve kterých jsou Klíčové informace pro investora k dispozici, stejně tak jako další možná místa pro odběr dokumentů jsou uvedeny na internetových stránkách www.erste-am.com.
Tento text slouží jako dodatečná informace pro investory a je založen na aktuálních vědomostech osob pověřených přípravou textu v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry jsou obecnější povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů, zejména co se týče výnosů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje hodnoty podílového fondu.