ESPA ČESKÝ FOND FIREMNÍCH DLUHOPISŮ

Fond korporátních dluhopisů

Zpět na přehled

Data k /  Cena k: 31.10.2017 / 17.11.2017

Roční závěrka Pololetní závěrka Danový režim fondu Datum výplaty
31.05.2017 30.11.2016 AT0000659008 A (CZK)
01.09.2017
    AT0000659024 VT (CZK)
AT0000659016 T (CZK)
01.09.2017
01.09.2017
31.05.2016 30.11.2015 AT0000659008 A (CZK)
01.09.2016
    AT0000659024 VT (CZK)
AT0000659016 T (CZK)
01.09.2016
01.09.2016
31.05.2015 30.11.2014 AT0000659008 A (CZK)
01.09.2015
    AT0000659024 VT (CZK)
AT0000659016 T (CZK)
01.09.2015
01.09.2015
31.05.2014 30.11.2013 AT0000659008 A (CZK)
01.09.2014
    AT0000659024 VT (CZK)
AT0000659016 T (CZK)
01.09.2014
01.09.2014
31.05.2013 30.11.2012 AT0000659008 A (CZK)
01.09.2013
    AT0000659024 VT (CZK)
AT0000659016 T (CZK)
01.09.2013
01.09.2013
31.05.2012 30.11.2011 AT0000659008 A (CZK)
01.09.2012
    AT0000659024 VT (CZK)
AT0000659016 T (CZK)
01.09.2012
01.09.2012
31.05.2011 30.11.2010 AT0000659008 A (CZK)
01.09.2011
    AT0000659024 VT (CZK)
AT0000659016 T (CZK)
01.09.2011
01.09.2011
31.05.2010 30.11.2009 AT0000659008 A (CZK)
01.09.2010
    AT0000659024 VT (CZK)
AT0000659016 T (CZK)
01.09.2010
01.09.2010
31.05.2009 30.11.2008 AT0000659008 A (CZK)
01.09.2009
    AT0000659024 VT (CZK)
AT0000659016 T (CZK)
01.09.2009
01.09.2009
31.05.2008 30.11.2007 AT0000659008 A (CZK)
01.09.2008
    AT0000659024 VT (CZK)
AT0000659016 T (CZK)
01.09.2008
01.09.2008
31.05.2007 30.11.2006 AT0000659008 A (CZK)
01.09.2007
    AT0000659024 VT (CZK)
AT0000659016 T (CZK)
01.09.2007
01.09.2007
31.05.2006 30.11.2005 AT0000659008 A (CZK)
01.09.2006
    AT0000659024 VT (CZK)
AT0000659016 T (CZK)
01.09.2006
01.09.2006
31.05.2005 30.11.2004 AT0000659008 A (CZK)
01.09.2005
    AT0000659024 VT (CZK)
AT0000659016 T (CZK)
01.09.2005
01.09.2005
31.05.2004 30.11.2003 AT0000659008 A (CZK)
01.09.2004
    AT0000659024 VT (CZK)
AT0000659016 T (CZK)
01.09.2004
01.09.2004
31.05.2003 30.11.2002 AT0000659008 A (CZK)
01.09.2003
    AT0000659024 VT (CZK)
AT0000659016 T (CZK)
01.09.2003
01.09.2003
Zobrazit celou tabulku

Upozornění

Jedná se o reklamní sdělení. Není-li uvedeno jinak, jsou zdrojem informací společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH a RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Našimi komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina. Prospekt (stejně jako jeho případné změny) byl v souladu s ustanoveními rakouského zákona o investičních fondech InvFG z roku 2011 v platném znění zveřejněn v úředním věstníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Prospekt a Klíčové informace pro investora/KID jsou zájemcům zdarma k dispozici v sídle správce fondu a v sídle banky vykonávající funkci depozitáře. Přesné datum posledního zveřejnění prospektu, jazyky, ve kterých jsou Klíčové informace pro investora k dispozici, stejně tak jako další možná místa pro odběr dokumentů jsou uvedeny na internetových stránkách www.erste-am.com.
Tento text slouží jako dodatečná informace pro investory a je založen na aktuálních vědomostech osob pověřených přípravou textu v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry jsou obecnější povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů, zejména co se týče výnosů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje hodnoty podílového fondu.