ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ

Konzervativní dluhopisový fond.

Zpět na přehled

Data k /  Cena k: 31.10.2017 / 17.11.2017

Data výplaty dividendy

AT0000633763 A.

Finanční rok První den obchodování bez nároku na dividendu Výplata null EU-QuSt null Dividendový výnos
2003/2004 01.06.2004 CZK 0,53 0,13 0,53
2004/2005 01.06.2005 CZK 7,82 0,71 7,75
2005/2006 01.06.2006 CZK 3,00 0,63 0,21 2,94
2006/2007 01.06.2007 CZK 2,40 0,58 0,28 2,44
2007/2008 02.06.2008 CZK 2,30 0,57 0,34 2,39
2008/2009 02.06.2009 CZK 3,60 0,62 0,46 3,84
2009/2010 01.06.2010 CZK 7,95 0,59 0,49 8,31
2010/2011 01.06.2011 CZK 4,96 0,62 0,51 5,16
2011/2012 01.06.2012 CZK 3,73 0,46 0,63 4,01
2012/2013 03.06.2013 CZK 6,70 0,51 0,52 7,10
2013/2014 02.06.2014 CZK 2,26 0,29 0,59 2,38
2014/2015 01.06.2015 CZK 0,80 0,31 0,58 0,85
2015/2016 01.06.2016 CZK 4,53 1,70 0,79 4,76
2016/2017 01.06.2017 CZK 8,30 1,79 2,03 9,13
* Základem pro výpočet daně z kapitálových výnosů v Rakousku (KESt) jsou příjmy z fondu, nikoli z distribuce fondu
null

Historické ceny fondu
z:
do:

Upozornění

Jedná se o reklamní sdělení. Není-li uvedeno jinak, jsou zdrojem informací společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH a RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Našimi komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina. Prospekt (stejně jako jeho případné změny) byl v souladu s ustanoveními rakouského zákona o investičních fondech InvFG z roku 2011 v platném znění zveřejněn v úředním věstníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Prospekt a Klíčové informace pro investora/KID jsou zájemcům zdarma k dispozici v sídle správce fondu a v sídle banky vykonávající funkci depozitáře. Přesné datum posledního zveřejnění prospektu, jazyky, ve kterých jsou Klíčové informace pro investora k dispozici, stejně tak jako další možná místa pro odběr dokumentů jsou uvedeny na internetových stránkách www.erste-am.com.
Tento text slouží jako dodatečná informace pro investory a je založen na aktuálních vědomostech osob pověřených přípravou textu v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry jsou obecnější povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů, zejména co se týče výnosů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje hodnoty podílového fondu.