ESPA STOCK EUROPE

Akciový fond se zaměřením na Evropu

Zpět na přehled

Data k /  Cena k: 31.10.2017 / 17.11.2017

Data výplaty dividendy

AT0000626817 A.

Finanční rok První den obchodování bez nároku na dividendu Výplata null EU-QuSt null Dividendový výnos
2004/2005 30.05.2005 EUR 6,18 0,07 6,39
2005/2006 30.05.2006 EUR 8,00 0,19 0,02 7,75
2006/2007 30.05.2007 EUR 9,00 0,16 7,12
2007/2008 29.05.2008 EUR 9,00 0,36 6,07
2008/2009 28.05.2009 EUR 4,00 0,24 3,56
2009/2010 28.05.2010 EUR 2,50 0,13 0,00 4,00
2010/2011 30.05.2011 EUR 2,50 0,23 3,46
2011/2012 30.05.2012 EUR 2,25 0,16 2,80
2012/2013 29.05.2013 EUR 2,25 0,14 3,15
2013/2014 28.05.2014 EUR 2,25 0,40 2,53
2014/2015 28.05.2015 EUR 3,00 1,16 3,24
2015/2016 30.05.2016 EUR 3,40 0,72 3,01
2016/2017 30.05.2017 EUR 3,20 0,00 3,20
* Základem pro výpočet daně z kapitálových výnosů v Rakousku (KESt) jsou příjmy z fondu, nikoli z distribuce fondu
null

Historické ceny fondu
z:
do:

Upozornění

Jedná se o reklamní sdělení. Není-li uvedeno jinak, jsou zdrojem informací společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH a RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Našimi komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina. Prospekt (stejně jako jeho případné změny) byl v souladu s ustanoveními rakouského zákona o investičních fondech InvFG z roku 2011 v platném znění zveřejněn v úředním věstníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Prospekt a Klíčové informace pro investora/KID jsou zájemcům zdarma k dispozici v sídle správce fondu a v sídle banky vykonávající funkci depozitáře. Přesné datum posledního zveřejnění prospektu, jazyky, ve kterých jsou Klíčové informace pro investora k dispozici, stejně tak jako další možná místa pro odběr dokumentů jsou uvedeny na internetových stránkách www.erste-am.com.
Tento text slouží jako dodatečná informace pro investory a je založen na aktuálních vědomostech osob pověřených přípravou textu v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry jsou obecnější povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů, zejména co se týče výnosů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje hodnoty podílového fondu.