ESPA RESERVE DOLLAR

Fond peněžního trhu v amerických dolarech

Zpět na přehled

Data k /  Cena k: 29.09.2017 / 18.10.2017

Data výplaty dividendy

AT0000825187 A.

Finanční rok První den obchodování bez nároku na dividendu Výplata null EU-QuSt null Dividendový výnos
1997/1998 15.07.1998 USD 3,88 0,97 3,88
1998/1999 15.07.1999 USD 4,60 1,15 4,62
1999/2000 17.07.2000 USD 4,86 0,00 4,91
2000/2001 16.07.2001 USD 5,35 1,33 5,39
2001/2002 11.07.2002 USD 2,90 0,72 2,91
2002/2003 11.07.2003 USD 1,45 0,35 1,47
2003/2004 13.07.2004 USD 1,35 0,26 1,37
2004/2005 13.07.2005 USD 1,75 0,40 1,79
2005/2006 13.07.2006 USD 3,50 0,86 0,48 3,59
2006/2007 12.07.2007 USD 4,50 1,07 0,63 4,61
2007/2008 11.07.2008 USD 4,00 0,96 0,57 4,07
2008/2009 13.07.2009 USD 2,50 0,53 0,44 2,59
2009/2010 13.07.2010 USD 1,00 0,23 0,18 1,07
2010/2011 13.07.2011 USD 0,46 0,11 0,09 0,48
2011/2012 12.07.2012 USD 0,46 0,11 0,15 0,48
2012/2013 11.07.2013 USD 0,60 0,15 0,21 0,63
2013/2014 11.07.2014 USD 0,36 0,09 0,43 0,38
2014/2015 13.07.2015 USD 0,36 0,09 0,43 0,38
2015/2016 13.07.2016 USD 0,25 0,00 0,17 0,27
2016/2017 13.07.2017 USD 0,50 0,00 0,53
* Základem pro výpočet daně z kapitálových výnosů v Rakousku (KESt) jsou příjmy z fondu, nikoli z distribuce fondu
null

Historické ceny fondu
z:
do:

Upozornění

Jedná se o reklamní sdělení. Není-li uvedeno jinak, jsou zdrojem informací společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH a RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Našimi komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina. Prospekt (stejně jako jeho případné změny) byl v souladu s ustanoveními rakouského zákona o investičních fondech InvFG z roku 2011 v platném znění zveřejněn v úředním věstníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Prospekt a Klíčové informace pro investora/KID jsou zájemcům zdarma k dispozici v sídle správce fondu a v sídle banky vykonávající funkci depozitáře. Přesné datum posledního zveřejnění prospektu, jazyky, ve kterých jsou Klíčové informace pro investora k dispozici, stejně tak jako další možná místa pro odběr dokumentů jsou uvedeny na internetových stránkách www.erste-am.com.
Tento text slouží jako dodatečná informace pro investory a je založen na aktuálních vědomostech osob pověřených přípravou textu v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry jsou obecnější povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů, zejména co se týče výnosů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje hodnoty podílového fondu.