ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD

Fond korporátních dluhopisů převážně spekulativního stupně s měnovým zajištěním v EUR

Zpět na přehled

Data k /  Cena k: 31.10.2017 / 17.11.2017

Data výplaty dividendy

AT0000805676 A.

Finanční rok První den obchodování bez nároku na dividendu Výplata null EU-QuSt null Dividendový výnos
1999/2000 01.09.2000 EUR 8,24 2,06 8,21
2000/2001 03.09.2001 EUR 9,50 2,36 10,02
2001/2002 29.08.2002 EUR 6,83 1,71 9,22
2002/2003 28.08.2003 EUR 5,50 1,14 9,65
2003/2004 30.08.2004 EUR 5,50 1,15 9,11
2004/2005 30.08.2005 EUR 5,00 1,10 8,11
2005/2006 01.09.2006 EUR 5,00 1,07 0,54 7,94
2006/2007 30.08.2007 EUR 4,75 1,03 0,60 7,74
2007/2008 28.08.2008 EUR 4,75 0,96 0,57 8,27
2008/2009 28.08.2009 EUR 4,50 0,93 0,69 8,85
2009/2010 30.08.2010 EUR 3,37 0,86 0,66 7,40
2010/2011 30.08.2011 EUR 3,30 0,81 0,63 6,53
2011/2012 30.08.2012 EUR 3,37 0,84 1,11 7,11
2012/2013 29.08.2013 EUR 3,07 0,77 1,02 6,00
2013/2014 28.08.2014 EUR 2,80 0,68 0,93 5,26
2014/2015 28.08.2015 EUR 2,40 0,64 0,91 4,36
2015/2016 30.08.2016 EUR 2,10 0,57 0,71 3,99
2016/2017 30.08.2017 EUR 1,50 0,44 2,78
* Základem pro výpočet daně z kapitálových výnosů v Rakousku (KESt) jsou příjmy z fondu, nikoli z distribuce fondu
null

Historické ceny fondu
z:
do:

Upozornění

Jedná se o reklamní sdělení. Není-li uvedeno jinak, jsou zdrojem informací společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH a RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Našimi komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina. Prospekt (stejně jako jeho případné změny) byl v souladu s ustanoveními rakouského zákona o investičních fondech InvFG z roku 2011 v platném znění zveřejněn v úředním věstníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Prospekt a Klíčové informace pro investora/KID jsou zájemcům zdarma k dispozici v sídle správce fondu a v sídle banky vykonávající funkci depozitáře. Přesné datum posledního zveřejnění prospektu, jazyky, ve kterých jsou Klíčové informace pro investora k dispozici, stejně tak jako další možná místa pro odběr dokumentů jsou uvedeny na internetových stránkách www.erste-am.com.
Tento text slouží jako dodatečná informace pro investory a je založen na aktuálních vědomostech osob pověřených přípravou textu v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry jsou obecnější povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů, zejména co se týče výnosů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje hodnoty podílového fondu.